Essentie ont-moetingsdag - thuiskomen bij jezelf

In een groep van maximaal 12 deelnemers ga je jezelf diep ont-moeten. Eindelijk tijd om ├ęcht aangeraakt te worden in de wezenlijke dingen. Geen (tijds)druk, geen programma, maar ruimte voor wat er is en wil zijn. Bijzondere ontmoetingen met jezelf en de ander brengen je dichter bij jezelf en dichter bij je essentie. We werken met lichaamswerk, meditatie en systemisch werk maar vooral met de kracht van 'zijn' en verbinden met wat er is.

Meer lezen

De SOL cursus - persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling

Je weet inmiddels dat je hoogsensitief bent, het lukt nog niet altijd om hier je weg in te vinden. Je zoekt naar balans, innerlijke rust en misschien zoek je nog wel het meest naar jezelf. Deze cursus is een reis naar binnen, geeft je antwoord op al je vragen die diep van binnen in je leven zodat je steeds meer de stem van je hart gaat luisteren. Deze cursus is diepgaand en transformerend, het kan tevens een prachtige opstap zijn naar de opleiding tot LET therapeut.

Meer lezen

Trauma sensitief helen

Te vaak zijn we geneigd om te snel gaan, we gaan voorbij aan onszelf en wat werkelijk belangrijk is. Het blijft verleidelijk om te zoeken naar de quick fix maar werkelijke heling laat zich niet dwingen. Als we echt willen helen kunnen we niet meer om onszelf heen. Diepgaande processen vragen om een speciale ruimte, een ruimte die door velen als indrukwekkend of zelfs als heilig ervaren wordt en waarin wij ons overgeven aan iets dat onze wil overstijgt. Ga je mee op reis?

Meer lezen