Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Wij zijn benieuwd! Waar ken je ons van?
Ik ga akkoord met het privacyreglement.

Auteursrecht

 • Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Puur.

Privacy

 • Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Centrum Puur geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming

Tarieven en betalingen

 • Workshops en cursussen dienen vooraf voldaan te zijn, tenzij wij anders zijn overeen gekomen.

Annuleren workshops

 • Als je een workshop na aanmelding annuleert (tot 14 dagen voor de workshop) berekenen we hiervoor € 7,- administratiekosten.
 • Annuleer je de workshop tussen de 14 en 7 dagen vooraf dan ben je 50% van de workshop verschuldigd
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop of het niet verschijnen op de workshop is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd
 • Indien je verhinderd bent heb je de mogelijkheid om jezelf kosteloos te laten vervangen door een ander, mits dit van te voren met ons is overlegd.
 • Centrum Puur houdt zich het recht om de workshop bij onvoldoende deelnemers tot 3 dagen van te voren te annuleren. Het evt. reeds betaalde bedrag wordt dan zo snel mogelijk terug gestort. In dit geval kan de deelnemer ook, op diens verzoek, naar een andere datum verzet worden.

Annuleren SOL cursus

 • Wanneer je je na aanmelding weer afmeld berekenen we hiervoor € 7,- administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang, is de cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is de cursist het gehele cursus bedrag verschuldigd.
 • Indien je verhinderd bent heb je de mogelijkheid om jezelf kosteloos te laten vervangen door een ander, dit kan alleen voor de gehele cursus en pas na overleg met Centrum Puur.
 • Centrum Puur houdt zich het recht om de cursus bij onvoldoende deelnemers tot 5 dagen van te voren te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt dan zo snel mogelijk terug gestort. De deelnemer kan ook op diens verzoek naar een andere datum verplaatst worden.

Annuleren vervolgmodules/ intevisiedagen LET opleiding:

 • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving.
 • Na inschrijving is je aanmelding definitief, je plekje is gereserveerd en wij rekenen op je komst.
 • Zodra je een aanmeldlink hebt ontvangen staat hier ook de uiterste betaaldatum bij vermeld.
 • Wanneer je meerdaagse modules na aanmelding annuleert (tot 6 weken vooraf) betaal je € 25,- annuleringskosten
 • Wanneer je 1 daagse modules of intervisie dag na aanmelding annuleert (tot 6 weken) vooraf betaal je €15,- annuleringskosten.
 • Wanneer je 6 tot 3 weken voorafgaande aan de module of intervisiedag je aanmelding annuleert ben je 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Wanneer je binnen 3 weken voor aanvang van de module annuleert ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij je een plaatsvervanger kunt vinden die jouw plek inneemt. In dat geval krijg je jouw investering minus € 15,- administratie kosten van ons teruggestort.

LET opleiding  &  Trauma opleiding

De voorwaarden van zowel de LET opleiding als de Trauma opleiding worden met de aanmeldlink meegestuurd per e-mail. Bij aanmeldingen voor 1 juli 2018 vind je deze in de aanmeldlink.

12 daagse systemisch werk  

Algemene voorwaarden voor 12 daagse systemisch werk
1. Bij inschrijving en betaling via onze website of factuur verklaar je deel te nemen aan de 12 daagse
training systemisch werk en ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.
2. De training bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. Lesdagen starten steeds om 10.00 uur en zijn
gewoonlijk om 17.00 uur afgelopen.
3. Bij de opleiding inbegrepen zijn: koffie, thee en versnaperingen op alle trainingsdagen.
4. Bij aanmelding van de training ga je een betalingsverplichting aan voor de volledige 12 daagse training,
je verplicht je bij aanmelding tot betaling van het gehele cursusbedrag, ook bij termijn betalingen.
5. Bij annulering van de training tot aan 8 weken voor de start ben je 5% van het cursusgeld verschuldigd,
ongeacht de reden van afzegging. Bij annulering binnen 8 tot 4 weken voor de start ben je 50% van het
cursusgeld verschuldigd ongeacht de reden van afzegging. Bij annulering binnen 4 weken voor de start
ben je 100% van het cursusgeld verschuldigd ongeacht de reden van afzegging.
Wil je dit risico afdekken dan dien je zelf zorg te dragen voor een passende verzekering.
Wanneer je om wat voor reden dan ook uitvalt of lesdagen moet missen blijft de betalingsverplichting
bestaan, er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
6. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, Centrum Puur verstrekt geen gegevens aan derden
zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
7. Mocht de hoofdtrainer van de training uitvallen dan zal Centrum Puur zorgen voor een vervangende trainer of nieuwe data zoeken, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers.
8. De reis die we samen gaan maken gaat diep en biedt veel ruimte voor je persoonlijk proces maar is
desondanks geen vervanging voor therapie. Soms kan deze training behoefte aan extra ondersteuning
oproepen. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen welbevinden.
9. Als deelnemer aan deze training voer je je praktijk geheel voor eigen risico en je kunt Centrum Puur en
haar medewerkers niet aansprakelijk stellen voor hetgeen in de modules wordt aangeboden.
10. Centrum Puur is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan
voor, tijdens of na een bezoek aan Centrum Puur, heen- en terugreis inbegrepen.
11. Niets van het lesmateriaal mag geheel of gedeeltelijk overgenomen, gekopieerd en/of verder verstrekt
worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Puur.
12. Deze training en eventuele sessies vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of ander
medisch specialist. Adviezen gegeven door ons zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies

 

Verantwoordelijkheid

 • Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
 • Centrum Puur is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden* ongeacht of deze plaatsvinden in Centrum Puur. * Iedereen behalve Fred en Samantha.

Disclaimer

 • Workshops, cursussen en/of behandelingen vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door ons zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
 • Wanneer je onder behandeling van een arts of medisch specialist bent, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.
 • Als reactie op een behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig maar als je het niet vertrouwt neem dan altijd contact op met je (huis) arts.
 • Wanneer je medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen en/of beëindigen.
 • Centrum Puur kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.
 • Centrum Puur adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie door Centrum Puur.
 • Bij acute medische of psychische klachten adviseren wij je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Centrum Puur voor (holistisch) advies.
 • Centrum Puur is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens, of na een bezoek aan Centrum Puur, heen of terugreis inbegrepen.
 • Je volgt de sessie, workshop of cursus voor eigen risico
 • Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor jouw eigen welbevinden.
 • Centrum Puur neemt geen verantwoordelijkheid voor uitspraken/adviezen gedaan door derden, ongeacht of deze plaatsvinden in Centrum Puur. Bij vragen en/of klachten dien je contact op te nemen met de desbetreffende persoon.