Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Wij zijn benieuwd! Waar ken je ons van?
Ik ga akkoord met het privacyreglement.

Auteursrecht

 • Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Puur

Privacy

 • Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Centrum Puur geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming

Tarieven en betalingen

 • Workshops en cursussen dienen vooraf voldaan te zijn, tenzij wij anders zijn overeen gekomen.

Annuleren workshops

 • Als je een workshop na aanmelding annuleert (tot 14 dagen voor de workshop) berekenen we hiervoor € 7,- administratiekosten.
 • Annuleer je de workshop tussen de 14 en 7 dagen vooraf dan ben je 50% van de workshop verschuldigd
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop of het niet verschijnen op de workshop is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd
 • Indien je verhinderd bent heb je de mogelijkheid om jezelf kosteloos te laten vervangen door een ander, mits dit van te voren met ons is overlegd.
 • Centrum Puur houdt zich het recht om de workshop bij onvoldoende deelnemers tot 3 dagen van te voren te annuleren. Het evt. reeds betaalde bedrag wordt dan zo snel mogelijk terug gestort. In dit geval kan de deelnemer ook, op diens verzoek, naar een andere datum verzet worden.

Annuleren SOL cursus

 • Wanneer je je na aanmelding weer afmeld berekenen we hiervoor € 7,- administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang, is de cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is de cursist het gehele cursus bedrag verschuldigd.
 • Indien je verhinderd bent heb je de mogelijkheid om jezelf kosteloos te laten vervangen door een ander, dit kan alleen voor de gehele cursus en pas na overleg met Centrum Puur.
 • Centrum Puur houdt zich het recht om de cursus bij onvoldoende deelnemers tot 5 dagen van te voren te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt dan zo snel mogelijk terug gestort. De deelnemer kan ook op diens verzoek naar een andere datum verplaatst worden.

Annuleren vervolgmodules/ intevisiedagen MEE opleiding:

 • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving.
 • Na inschrijving is je aanmelding definitief, je plekje is gereserveerd en wij rekenen op je komst.
 • Zodra je een aanmeldlink hebt ontvangen staat hier ook de uiterste betaaldatum bij vermeld.
 • Wanneer je meerdaagse modules na aanmelding annuleert (tot 6 weken vooraf) betaal je € 25,- annuleringskosten
 • Wanneer je 1 daagse modules of intervisie dag na aanmelding annuleert (tot 6 weken) vooraf betaal je €15,- annuleringskosten.
 • Wanneer je 6 tot 3 weken voorafgaande aan de module of intervisiedag je aanmelding annuleert ben je 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Wanneer je binnen 3 weken voor aanvang van de module annuleert ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij je een plaatsvervanger kunt vinden die jouw plek inneemt. In dat geval krijg je jouw investering minus € 15,- administratie kosten van ons teruggestort.

MEE opleiding  &  Trauma opleiding

De voorwaarden van zowel de opleiding tot MEE therapeut als de Trauma opleiding worden met de aanmeldlink meegestuurd per e-mail. Bij aanmeldingen voor 1 juli 2018 vind je deze in de aanmeldlink.

Verantwoordelijkheid

 • Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
 • Centrum Puur is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden* ongeacht of deze plaatsvinden in Centrum Puur. * Iedereen behalve Fred en Samantha.

Disclaimer

 • Workshops, cursussen en/of behandelingen vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door ons zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
 • Wanneer je onder behandeling van een arts of medisch specialist bent, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.
 • Als reactie op een behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig maar als je het niet vertrouwt neem dan altijd contact op met je (huis) arts.
 • Wanneer je medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen en/of beëindigen.
 • Centrum Puur kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.
 • Centrum Puur adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie door Centrum Puur.
 • Bij acute medische of psychische klachten adviseren wij je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Centrum Puur voor (holistisch) advies.
 • Centrum Puur is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens, of na een bezoek aan Centrum Puur, heen of terugreis inbegrepen.
 • Je volgt de sessie, workshop of cursus voor eigen risico
 • Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor jouw eigen welbevinden.
 • Centrum Puur neemt geen verantwoordelijkheid voor uitspraken/adviezen gedaan door derden, ongeacht of deze plaatsvinden in Centrum Puur. Bij vragen en/of klachten dien je contact op te nemen met de desbetreffende persoon.