Dit traject ‘roept’ professionals die het aandurven om de diepte in te gaan met zichzelf en met hun cliënten. Mensen die doorgaan waar anderen stoppen en die diep van binnen weten dat het hun missie is om diepe wonden te helpen helen.

Wanneer je mensen aantrekt met complexe problematiek brengt dit momenten van stagnatie met zich mee. Sommige mensen reageren niet of minder goed op een behandeling. Je wilt juist ook die mensen bereieken en helpen. Werken vanuit je hart vormt de basis maar weten waar je mee bezig bent is ook belangrijk als het gaat om trauma. Lichaamsgerichte trauma therapie geeft je houvast op beide vlakken. Je leert op diepgaande wijze werken met trauma op zowel lichamelijk, emotioneel als energetisch niveau.

Met behulp van deze training ga je steeds beter zien wat er van binnen gebeurt bij cliënten die vastlopen en leer je ze nog beter begrijpen. Je ontwikkeld een fijngevoeligheid die het mogelijk maakt om diepere lagen waar te nemen, en samen stappen we een nieuwe wereld binnen.

Niemand weet precies
Wat er daar binnen is gebeurd
De muren zijn te dik
En gesloten lijkt de deur
Toch is een lichtje aangelaten
Voor wie de moeite neemt en echt naar binnen kijkt
Lijkt het zachtjes terug te praten
En is ’t net alsof een hand naar buiten reikt
Was mij
Omarm mij
Ontdooi mij
Krab het ijs van m’n ramen
Laat de wereld weer zien wie ik was mij

Verlos mij
Ontdoe mij
Laat me de stilte weer horen
En de liefde weer voelen
Wie ziet mij
Wie hoort mij
Wie wast mij

Uit ‘was mij’ – Marco borsato

Als dit je raakt, zal deze training je diep raken want bovenstaand fragment raakt de kern van waar dit traject over gaat. Dit is wat we gaan doen, dieper naar binnen kijken om daar in de diepte te ontmoeten wat misschien nog nooit eerder is ontmoet.

Er zijn maar weinig mensen die werkelijk begrijpen wat er in iemand omgaat die getraumatiseerd is, hoe ze het beste kunnen helpen en wat ze vooral niet moeten doen. Traumaverwerking is niet makkelijk en écht goede gespecialiseerde begeleiding is maar moeilijk te vinden, zeker als het complexer wordt zoals bij chronisch of vroegkinderlijk trauma, hechtingsproblematiek etc.

Daar wil ik met deze training graag verandering in brengen. Ik wil LICHT op trauma zetten en zorgen voor begrip voor en van trauma. Ik wil mijn passie, kennis en ervaring delen en professionals verder opleiden zodat er goede gespecialiseerde hulp komt voor hen die het zo nodig hebben.

Maar weinig mensen kunnen de diepte bereiken
die iemand, die heel diep zit,
nodig heeft om bereikt te kunnen worden

Wie kan mij hier op deze plek in dit donker bereiken? Wie ziet en begrijpt mij ook zonder woorden? Wie is geduldig, zacht en toch doortastend genoeg? Wie wil mij omarmen ook als ik het zelf niet meer kan? Bij wie is alles van mij welkom?

Zomaar wat vragen die je zou kunnen lezen in de ogen van je cliënt als je goed kijkt. Het is een groot geschenk om dichterbij te mogen komen dan iemand ooit is geweest. Elke sessie is telkens weer een bijzondere ont-moeting. De diepste ont-moetingen blijven je het meeste bij. Juist deze verdieping gaan we verfijnen! Niet zozeer door het aanleren van meer methodes maar juist door jezelf nóg bewuster in te zetten als belangrijskte  instrument. Samen met je cliënt ontroerd zijn van weer zo’n diepe en helende ontmoeting, wat is er mooier dan dat? 

Hoe dieper de ontmoeting met jezelf is, hoe dieper de ontmoeting met je cliënt kan zijn.
Ben je klaar voor bijzondere ontmoetingen met jezelf en anderen? In dit bijzonere traject mag je diepe ontmoetingen en verbinding verwachten. Je zult je fijngevoeligheid verdiepen en je verwonderen over hoeveel meer je nog voor anderen kunt betekenen.

Bereidheid, moed, toewijding en compassie
Goede therapeuten zijn niet degenen die alles weten of dit pretenderen. Het zijn diegene die bereid zijn om te blijven leren. Zowel van hun cliënten als van het leven zelf. Een proces van verdieping en bewustzijn dat steeds weer verder gaat en dat vraagt om moed, toewijding en compassie voor jezelf. Des te verder jij op reis gaat met jezelf, des te verder je jouw cliënt kan meenemen op reis – hoe beter je hen van dienst kunt zijn.

Veel klachten zijn trauma gerelateerd
Met kennis van trauma kan je heel veel meer voor al je cliënten betekenen. Steeds meer onderzoeken wijzen namelijk uit dat trauma ten grondslag ligt aan verslaving, depressie, eetstoornissen en tal van lichamelijke klachten. Er is ook aangetoond dat psychose vaak trauma gerelateerd is, evenals bijvoorbeeld borderline. En los van deze ‘etiketjes’ en onderzoeken is dit ook mijn persoonlijke ervaring. Steeds weer kom ik tot de ontdekking dat heel veel klachten trauma gerelateerd zijn, verdieping in trauma is dus geen overbodige luxe maar eigenlijk een must.

Lichaamsgerichte trauma behandeling
Veel cliënten zijn gefrustreerd en teleurgesteld in de reguliere zorg en zoeken hun heil in alternatieve behandelingen. Ze voelen zich in de alternatieve zorg vaak meer gezien en begrepen maar helaas ontbreekt het daar vaak aan goede know how van trauma.
In de reguliere zorg daarentegen is meer kennis van trauma voorhanden maar wordt er vaak weer te weinig of zelfs helemaal niet lichaamsgericht gewerkt en dat terwijl juist het lichaam zó belangrijk is bij trauma verwerking.

 

Etiketjes en ‘professionele afstand’ helpen mijns inziens totaal niet mee. Dichterbij durven komen is waar ik heilig in geloof, zodat er zo min mogelijk tussen therapeut en cliënt cliënt in staat.

Wat belangrijk is, is ECHT verbinding maken. Werken met aanraking, het lichaam helpen reguleren en alsnog verwerken wat toen niet kon. Het systeem laten weten, deze keer ben je niet alleen, ik ben bij je en we doen dit samen.

Omdat er maar weinig therapeuten zijn die zowel, lichaam, geest als ziel behandelen moeten cliënten hun heling vaak overal en nergens vandaan halen. Een familieopstelling hier, een healing daar, psychotherapie hier, lichaamsgericht werk daar.

Dit wisselen van therapeut is bepaald niet helpend als je bedenkt dat veiligheid en vertrouwen zo belangrijk zijn bij traumaverwerking.

Dat moet toch anders kunnen? Hoe mooi zou het zijn, één therapeut die lichaamsgericht kan werken én over gedegen kennis van trauma beschikt. Iemand die niet terugdeinst voor heftigheid en die op verschillende niveaus diep mee kan kijken.

Deze opleiding voorziet hier in.

Ik probeer een ruimte te scheppen waarin het veilig genoeg voelt om in verbinding te blijven, ook als het moeilijk wordt.

Dit traject biedt

 • Op diepgaande wijze leren werken met trauma op zowel lichamelijk, emotioneel als energetisch niveau
 • Cliënten met complexe problematiek beter kunnen begrijpen en helpen door uitgebreide ‘know how’ van trauma
 • Jezelf en je cliënt op een dieper level ont-moeten
 • Jezelf verder professionaliseren tot psychotrauma specialist
 • Steeds dieper achter maskers en over muurtjes heen kunnen kijken
 • Meer zelfverbinding, sensibilisering en centrering zodat je ten diepste weet wat nodig is bij de ander
 • Meer vertrouwen en bedding in jezelf vinden als mens en als therapeut

Inhoud van deze opleiding

Jij zelf als belangrijkste instrument
Jij als therapeut / facilitator bent het belangrijkste instrument, we zullen daarom diep ingaan op het fine-tunen van jezelf. We gaan je fijngevoeligheid verscherpen en tegelijkertijd je gronding verbeteren. Intuïtie & kennis komen op één lijn en gaan elkaar versterken en aanvullen. Middels o.a. containment, aandachtssturing en zelfregulatie leer je hoe je zonder iets te ‘doen’ je cliënt kunt helpen in verschillende fasen van (trauma)behandeling. Dit alles zal jou als persoon ook meer balanceren. Uiteraard heb je hier niet alleen bij traumawerk maar in elke sessie (en zelfs daar buiten) plezier van.

Verschillende soorten trauma
We gaan diep in op verschillende soorten trauma zoals ontwikkelingstrauma, shocktrauma en chronisch / complex trauma. Een dieper begrip van trauma geeft je de mogelijkheid om je cliënten nog beter te begrijpen, niet alleen met je hart maar ook met je hoofd. Het geeft je een kader dat niet beperkt maar juist mogelijkheden biedt om je sessies te verdiepen en te verfijnen. Je leert verschillende soorten trauma herkennen en kunt hier de juiste behandeling op afstemmen.

Behandelfasen van traumabehandeling en planning
De verschillende fasen van trauma behandeling komen  aan bod. Wanneer kies je welke route? Waaruit bestaat trauma behandeling en wat is jouw rol in de verschillende fasen? Wanneer is er voldoende basis gelegd voor een trauma confrontatie en hoe pak je dat dan aan?
Je leert het grotere plaatje zien en dit geeft welkome houvast in het toch wel grillige en onvoorspelbare landschap van trauma.

Het lichaam en belichaming
Hoe complexer het trauma hoe belangrijker het is dat je jezelf reguleert als therapeut. Bij trauma beweegt de energie altijd naar altijd buiten, cliënten zijn dus niet goed in verbinding met zichzelf. Jij kunt jouw lichaam als instrument inzetten om hen te helpen. Daarnaast is aanraking belangrijk maar soms kan dit ook te confronterend zijn. De grenzen zijn kwetsbaar, het vraagt om zorgvuldige afstemming. 

Door je te sensibiliseren voor waarnemingen in je lichaam leer je aanvoelen wat er bij je cliënt gebeurt en hoe je hier jouw lichaam bij kunt inzetten als hulpbron. We gaan in op bodyreading, wanneer is er sprake van fight, flight of freeze. Wanneer zit iemand in een overleef of trauma deel etc. Het lichaam geeft voortdurend signalen, wijst ons de weg. Het is een kunst om de taal van het lichaam te verstaan maar het is het belangrijkste uitgangspunt bij trauma werk. Ik help je graag deze taal (beter) te verstaan.

Behandeltechnieken
We gaan dieper in op technieken die je kunt toepassen in verschillende fasen van de behandeling. Bijvoorbeeld stabilisatie technieken voor de eerste fase, creëren van hulpbronnen voordat het traumawerk begint etc. Ook leer je verschillende tools en technieken die je in kunt zetten bij de daadwerkelijke trauma behandeling. Tips en tools bij dissociatie, terughalen uit trauma, opbergtechnieken, visualisatie technieken, aanraking, niet afgemaakte bewegingen vrijmaken, juiste vraagstelling, trauma release, affectregulatie etc.

Mogelijke valkuilen, complicaties en hoe hiermee om te gaan
Geen enkele behandeling gaat volgens het boekje en juist dan is het belangrijk dat je goed in verbinding blijft. Dat lukt beter wanneer je op de hoogte bent van wat er kan gebeuren en hoe je hier het beste mee komt kunt gaan. Een voorbeeld hiervan is de valkuil dat je te hard gaat werken, zeker bij complex trauma. En hoe voorkom je dat je resultaat gericht gaat werken, je verantwoordelijk voelt of teveel gaat dragen? En wat te doen als de cliënt niet lijkt te reageren op de behandeling of juist heel heftig reageert? De meest voorkomende valkuilen en complicaties komen aan bod, daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken van deelnemers.

De kracht & spiritualiteit van trauma
Welke diepere bedoeling / bezieling draagt trauma in zich? Wat zijn de bewegingen van de ziel en welke rol speelt het familiesysteem? Trauma gaat ook over verloren zielsdelen en soms is er sprake van overgenomen trauma uit het familie systeem. Hoewel we het familieopstellen en zielsrecollectie niet als techniek / methode behandelen krijg je wel dieper inzicht in oorzaak en gevolg. Zo kan een trauma bijvoorbeeld overgenomen zijn uit eerdere generaties of is er soms al sprake van trauma nog voordat iemand geboren is. Soms komen niet alle delen van de ziel mee naar de aarde. Ook de ziel komt aan bod in deze training.

Tijdens de trainingsdagen wisselen theorie en ervaringsoefeningen elkaar af. De theorie is niet saai maar levendig en praktijk gericht.

Doelgroep en deelnamevoorwaarden

 • Je bent therapeut of andere professional en hebt ruime ervaring in het 1 op 1 werken met cliënten.
 • Je hebt een gedegen basis opleiding gevolgd en lichaamsgericht / energetisch werk is niet nieuw voor je
 • Je beschikt over voldoende zelfbewustzijn, inzicht en zelfverbinding
 • Je bent bereid tot diepere introspectie en innerlijk proceswerk
 • Je voelt een groot verlangen om je te verdiepen in lichaamsgerichte trauma therapie

Voldoe je hier (nog) niet aan maar ben je wel op zoek naar een basis in energetisch lichaamswerk dan past de opleiding tot MEE therapeut op dit moment beter bij je. Het biedt een prachtige basis en tevens opstap naar deze opleiding.

Waar in de MEE opleiding prachtige basis methoden aangereikt worden biedt dit traject vooral specifieke vaardigheden voor traumaverwerking.

Door de verdieping en de ontwikkeling die je dit jaar doormaakt is de kans groot dat je gaat ontdekken dat je alles wat je eerder hebt geleerd nog beter in kunt zetten. Dit geldt voor alle eerdere opleidingen die je hebt gevolgd. We kunnen samen bekijken of en hoe je de door jouw eerder geleerde methoden kunt inzetten bij trauma verwerking.

Diplomering, erkenning, oefening

We hanteren geen verplichte oefensessies of huiswerk, er is ook géén examen. Wel dien je te beschikken over de mogelijkheid om het geleerde gedurende de opleidingsduur in de praktijk te kunnen toepassen zodat we casussen kunnen bespreken en ik je verder kan helpen in je ontwikkeling.

In deze verdiepingstraining ga ik er vanuit dat je over een goede basis beschikt en dat je geen verplichte opdrachten (meer) nodig hebt om jezelf te motiveren. Motivatie komt vanzelf wanneer je werkelijk passie voelt voor dit vak. Door niet te werken met verplichtingen gaat er geen tijd verloren aan randzaken en is er alle aandacht om bij de diepte van het proces te blijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je uit dit traject haalt en hoeft aan mij dus geen verantwoording af te leggen. Dit vraagt echter wel een bepaalde volwassenheid en enthousiasme.

De reis die we samen maken gaat diep en biedt veel ruimte voor je persoonlijke proces maar is desondanks geen vervanging voor trauma therapie. Soms kan deze training behoefte aan extra ondersteuning of therapie oproepen. Ik bied cursisten aan deze opleiding (beperkt) de mogelijkeid om naast de opleidingsdagen sessies bij mij te boeken.

Wij hebben er bewust voor gekozen om met onze opleidingen niet aangesloten te zijn bij een accreditatie instituut, onze opleidingen zijn dus niet erkend. We willen zo onafhankelijk mogelijk opereren en niet ingeperkt worden door regeltjes en kaders van buitenaf.

Ben je minimaal 14 van de 16 dagen aanwezig geweest, dan ontvang je een certificaat.

Over de begeleiding

Samantha werkt op een liefdevolle maar doortastende wijze. Ze heeft veel mensen op haar behandeltafel gehad, veelal met heftige problematiek. Daarnaast heeft ze inmiddels flink wat MEE therapeuten mogen opleiden. Onlangs startte de 25ste jaargroep onder haar leiding.

Trauma heeft altijd mijn aandacht gehad, vanuit mijn persoonlijke ervaring met vroegkinderlijk trauma begrijp ik als geen ander wat trauma betekent. Zowel vanuit persoonlijk als vanuit therapeutisch perspectief weet ik hoe intens en ingrijpend het kan zijn. Er is zoveel voor nodig om je veilig te voelen en er is maar zo weinig nodig om je weer onveilig te voelen. Dat geldt voor alle gevoelige mensen maar in het bijzonder bij trauma.

Toen ik 15 was, wist ik dat ik later mensen zou gaan helpen, op mijn manier, vanuit hartsverbinding, mensen écht zien. Natuurlijk had ik toen nog niet de kennis en de ervaring die ik nu heb maar ik had wel al die enorme gedrevenheid in mijn hart.
Helaas heeft mijn zoektocht naar de juiste hulp meer dan 20 jaar geduurd. Toch heb ik in die zoektocht veel mogen leren en was het niet voor niks. Hier in deze opleiding komt alles samen.

Mijn wens is dat anderen deze zoektocht bespaard blijft, dat er goede gespecialiseerde hulp te vinden is. Ik ben dankbaar dat ik dit mag uitdragen. LICHT zetten op trauma, dat is mijn weg. Deze missie heeft mij gekozen en niet andersom, dat voelt zo waar dat het me diep ontroerd.

Ik probeer een ruimte te scheppen waarin het veilig genoeg voelt om in verbinding te blijven, ook als het moeilijk wordt. Een ruimte waarin je je gehouden en gedragen voelt. Een veilige warme setting waarin ruimte is om alles er te laten  zijn. Er is zachtheid, stilte, diepgang maar ook humor.

Trauma heeft niet voor niets ook jouw interesse, ik ben benieuwd naar jouw verhaal!

Ik heb me verdiept in en laat me inspireren door het werk van o.a.: Johannes B. Schmidt, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Franz Ruppert, Ellert Nijenhuis, Laurence Heller, Hylke Bonnema,  Bert Hellinger, Onno v/d Hart,  John Bradshaw, Brené Brown en vele anderen.

 

 

 

 

 

'If light is in your heart, you will find your way home'

Rumi

Mijn beeld van een goede therapeut

De beste therapeuten zijn vooral ook gewoon mens….
Ze zijn niet persé ‘heel’ maar hebben wel zowel het licht als de pijn in zichzelf ont-dekt.
Ze staan niet boven maar naast hun cliënt, ze durven te raken en geraakt te worden.
Ze kunnen diep naar binnen kijken en de ander écht zien, ze kijken voorbij maskers en woorden.
Ze deinzen niet terug voor heftigheid en heten alles wat er is welkom.
Met liefde en met daadkracht, met zachtheid en doortastendheid.
Niets blijft verborgen als zij diep in de ogen van hun cliënt kijken en toch scheppen ze veiligheid en zeggen ze zelfs zonder woorden, ik zie jou en jij mag er helemaal zijn.

Ze weten hoe het is om zich onveilig en kwetsbaar te voelen, ze durven zich met deze gevoelens te verbinden en kijken naar hun cliënt vanuit deze kwetsbaarheid in zichzelf. Ze kennen de weg in het donker maar al te goed maar blijven ook het licht zien. Ze durven in stilte te zijn, ze durven los te laten en de essentie te volgen.

Ze werken lichaamsgericht omdat ze weten dat het lichaam alle antwoorden in zich draagt. Ze helpen hun cliënten om weer in verbinding te komen met alles wat ze al zo lang uit de weg gaan. Ze vinden niet zo snel iets gek, zijn ook niet persé vrij van oordelen want ze zijn ten slotte mens, maar ze laten zich er ook niet door leiden. Ze durven fouten te maken en zijn bereid om dit te (h)erkennen, bereid om van elke situatie en elke cliënt te leren.

Ze weten dat het uiteindelijk niet gaat om de ‘tools’ maar om de ont-moeting van hart tot hart.
Ze begeleiden intens diepe en transformerende sessies of eigenlijk reizen, die zowel hun als hun cliënten enorm vervullen en ontroeren. Ze zijn vaak door het leven getekend maar hun pijn hebben zij omgebogen naar kracht en zetten ze nu in om anderen te helpen. Ze zijn op een diepe reis geweest met zichzelf en ze blijven op reis want ze beseffen zich dat ze een cliënt maar zover op reis mee kunnen nemen als zij zelf zijn geweest.

En nu sta je hier, ontroerd en verwonderd door wat je voor anderen mag betekenen.
En nu sta ik hier, ontroerd en verwonderd door wat ik voor jou mag betekenen.

Praktische informatie

Dit traject bestaat uit 16 trainingsdagen die steeds in blokken van twee aaneengelsoten dagen worden aangeboden.

Alle trainingsdagen starten om 10.00 uur. De eerste dag van het blok eindigt tussen 17.00 en 18.00 uur.
De tweede dag van het blok eindigt steeds uiterlijk om 17.00 uur.

Koffie, thee, fruit, koekjes en lunch zijn op alle trainingsdagen inbegrepen.

We werken met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht.

 

De groep met start najaar 2018 zit vol. 

Nieuwe groep voor 2019 ingepland:

 (nog 3 plekjes vrij) 

Blok 1: vrijdag 22 & zaterdag 23 februari
Blok 2: vrijdag 26 & zaterdag 27 april
Blok 3: vrijdag 21 & zaterdag 22 juni
Blok 4: vrijdag 13 & zaterdag 14 september
Blok 5: vrijdag 11 & zaterdag 12 oktober
Blok 6: vrijdag 8 & zaterdag 9 november
Blok 7: vrijdag 20 & zaterdag 21 december
Blok 8: vrijdag 17 & zaterdag 18 januari 2020

 

Je investering

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.497,- (excl. 21% btw)

Vroegboekkorting groep febr. 2019:

Bij betaling ineens vóór 15 november geldt er een korting van € 250,-
Je investering is dan dus € 2.247,- (excl. btw)

Overnachtingsmogelijkheid: Het is mogelijk om bij ons te overnachten tijdens de training. Vraag gerust naar de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend intake gesprek.

Aanmelding
Heb je interesse of zijn er nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@centrumpuur.nl

Wil je daarbij vermelden welke vooropleiding en ervaring je hebt?
Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons opties voor een telefonische intake / kennismaking.
Je meld je dus pas aan wanneer al je vragen zijn beantwoord en we er beiden zeker van zijn dat je hier op je plek bent.

Ont-moeten wij elkaar voor deze mooie verdiepingsreis?

Lieve groet, Samantha