Dit traject ‘roept’ professionals die het aandurven om een diepe ontmoeting aan te gaan met zichzelf en met hun cliënten. Mensen die doorgaan waar anderen stoppen en die diep van binnen weten dat het hun missie is om diepe wonden te helpen helen.

Denk je graag in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden en is het jouw brandende verlangen om je (getraumatiseerde) medemens de best mogelijke behandeling aan te bieden? Dan is dit traject wellicht je volgende stap!

Werken vanuit je hart vormt de basis maar weten waar je mee bezig bent is ook belangrijk wanneer het gaat om trauma. Lichaamsgerichte trauma therapie geeft je houvast op beide vlakken. Deze opleiding is de plek waar hoofd en hart elkaar ontmoeten en elkaar versterken! Je leert op diepgaande wijze werken met trauma, de lichaamsgerichte beandering vormt steeds een rode draad.

Met behulp van deze training ontwikkel je een diepe(re) fijngevoeligheid die het mogelijk maakt om lagen waar te nemen die je tot nu toe nog niet zag. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open, een wereld vol mogelijkheden die zowel jou als je cliënten enorm zal verrijken.

Niemand weet precies
Wat er daar binnen is gebeurd
De muren zijn te dik
En gesloten lijkt de deur
Toch is een lichtje aangelaten
Voor wie de moeite neemt en echt naar binnen kijkt
Lijkt het zachtjes terug te praten
En is ’t net alsof een hand naar buiten reikt
Was mij
Omarm mij
Ontdooi mij
Krab het ijs van m’n ramen
Laat de wereld weer zien wie ik was mij

Verlos mij
Ontdoe mij
Laat me de stilte weer horen
En de liefde weer voelen
Wie ziet mij
Wie hoort mij
Wie wast mij

Uit ‘was mij’ – Marco borsato

Als dit je raakt, zal deze training je diep raken want bovenstaand fragment beschrijft precies wat we gaan doen,  dieper naar binnen kijken om daar in de diepte te ontmoeten wat misschien nog nooit eerder is ontmoet. Dichterbij te komen dan iemand ooit is geweest. Natuurlijk is dat spannend maar tegelijkertijd heeft iedereen het verlangen om tot in het diepst van zijn ziel gezien en begrepen te worden en juist op die plek wacht heling op ons.

If it excites and scares you at the same time, it might be a good thing to try

Er zijn maar weinig mensen die werkelijk begrijpen wat er omgaat in iemand die getraumatiseerd is.  Hoe kan ik  het beste helpen en wat moet ik vooral niet doen? Trauma werk is niet makkelijk en écht goede gespecialiseerde begeleiding is maar moeilijk te vinden, zeker als het complexer wordt zoals bij chronisch of vroegkinderlijk trauma, hechtingsproblematiek, dissociatieve stoortnissen etc.

Ik zie het als mijn missie om LICHT op trauma te  zetten en te zorgen voor begrip voor en van trauma. Ik wil mijn passie, kennis en ervaring delen en professionals verder opleiden zodat er goede gespecialiseerde hulp komt voor hen die het zo nodig hebben.

Iemand die heel diep zit, heeft iemand nodig die heel diep kan komen. Slechts weinig mensen kunnen die diepte bereiken. 

Wie kan mij hier op deze plek in dit donker bereiken? Wie ziet en begrijpt mij ook zonder woorden? Wie is geduldig, zacht en toch doortastend genoeg? Wie wil mij omarmen ook als ik het zelf niet meer kan? Bij wie is alles van mij welkom?

Zomaar wat vragen die je zou kunnen lezen in de ogen van je cliënt als je goed kijkt. Het is een groot geschenk om het vertrouwen van iemand te mogen ontvangen en dichterbij te komen dan iemand ooit is geweest. Dat vertrouwen krijg je alleen met een zorgvuldige en liefdevolle afstemming. Zelfs als praten niet lukt is er contact mogelijk als je maar weet hoe. 

Als er niets meer tussen jou en je cliënt in staat kan een diep helend contact zich als vanzelf ontvouwen

Elke sessie is telkens weer een bijzondere ontmoeting. De allerdiepste ontmoetingen maken de meeste indruk. Vaak is dit omdat er geen ruis is, er staat niets tussen jou en je cliënt in. Geen tools, geen behandelplan, diagnose of denken. Jullie zijn puur in dit moment, verbonden in een intiem en diep gevoeld contact. Dat is wat indruk maakt op zowel jou als je cliënt. Juist dit gaan we verder verdiepen en verfijnen. Niet zozeer door het aanleren van meer methodes maar juist door alle ruis weg te nemen en te zorgen dat er niets meer tussen jou en je clënt in staat zodat er een diepe ontmoeting en een diep helend contact zich als vanzelf ontvouwt.

We gaan voorbij de woorden en luisteren naar het verhaal van het lichaam                                                                                                           

Je leert jezelf nóg bewuster in te zetten als belangrijskte  instrument. Die hele diepe speciale ontmoetingen vol stilte en verwondering, vol oprechte aandacht zijn dan eerder regel dan uitzondering omdat we voorbij woorden gaan, omdat we vooral luisteren naar het verhaal van het lichaam. 

Je kunt een ander maar zover mee op reis nemen als je zelf bent geweest    

Of je nu beginnend professional bent, of al jarenlang ervaring hebt, de reis gaat altijd verder, je ontwikkeling stopt nooit. In wezen heb je alles al in je en dat weet je maar tóch voel je het verlangen om je verder te ont-wikkelen. Het is belangrijk om goed voor jezelf en je groeiproces te zorgen, dat is de basis van waaruit je anderen op weg helpt. Hoe verder jij reist op jouw pad, hoe verder je een ander mee kan nemen op zijn/haar reis. Maak kennis met nieuwe mogelijkheden, verken nieuwe gebieden, laat je inspireren en zie hoe dit direct doorwerkt op de processen die je mag begeleiden.

Veel klachten zijn trauma gerelateerd
Met kennis van trauma kan je heel veel meer voor al je cliënten betekenen. Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat trauma ten grondslag ligt aan verslaving, depressie, eetstoornissen en tal van lichamelijke klachten. Inmiddels wete we dat psychose vaak traumagerelateerd is, evenals bijvoorbeeld borderline. En los van deze ‘etiketjes’ en onderzoeken is dit ook mijn persoonlijke ervaring. Steeds weer kom ik tot de ontdekking dat heel veel klachten in de basis traumagerelateerd zijn, verdieping in trauma is dus geen overbodige luxe maar eigenlijk een must.

Verwacht diepe ontmoetingen en verbinding en verwacht veel praktische handvatten om zonder veel te doen toch veel te kunnen bewerkstelligen. Je zult je fijngevoeligheid verdiepen en je verwonderen over hoeveel meer je nog voor anderen kunt betekenen.

Lichaamsgerichte trauma behandeling
Veel cliënten zijn gefrustreerd en teleurgesteld in de reguliere zorg en zoeken hun heil in alternatieve behandelingen. Ze voelen zich in de alternatieve zorg vaak meer gezien en begrepen maar helaas ontbreekt het daar vaak aan goede know how van trauma.
In de reguliere zorg daarentegen is meer kennis van trauma voorhanden maar wordt er vaak weer te weinig of zelfs helemaal niet lichaamsgericht gewerkt en dat terwijl juist het lichaam de sleutel  op het slot is bij traumaverwerking. Echt gevoeld contact, niet alleen fysiek is iets waar veel therapeuten van terugschrikken. Behandelplannnen, diagnoses, beroepscodes, werken volgens een methode  etc. zorgen vaak alleen maar voor nog meer ruis.

Lichaamsgerichte traumatherapie.....wauw! De opleiding riep me direct, net moeder geworden met allerlei andere dingen bezig en best een investering maar ik voelde heel duidelijk: ik moet en zal hierbij zijn! En al op dag 1 werd meer dan duidelijk dat het klopte, dat ik hier "thuis ben op m'n plek". Wat een veiligheid,gedragenheid, zachtheid...wat een bedding.
Kennis en wijsheid op 1 plek...wauw...stil van. En ook daar is veel ruimte voor, stilte. Geraakt worden zonder aanraking, door Samantha en door heel de groep. Alleen op deze manier van "helpen" kan iemand pas echt zichzelf laten zien. Muren brokkelen af, maskers vallen, geen defensie meer, niet meer hoeven vechten. Wat mocht er veel zijn, wat heeft zich veel laten zien....en toch is er ook lucht. Lucht, licht, humor, met 2 voeten op de grond. Briljant!

Marieke Ronhaar

 

Etiketjes en ‘professionele afstand’ helpen mijns inziens totaal niet mee. Dichterbij durven komen is waar ik heilig in geloof, zodat er zo min mogelijk tussen therapeut en cliënt cliënt in staat.

Wat belangrijk is, is ECHT verbinding maken. Werken met aanraking, het lichaam helpen reguleren en alsnog verwerken wat toen niet kon. Het systeem laten weten, deze keer ben je niet alleen, ik ben bij je en we doen dit samen.

Omdat er maar weinig therapeuten zijn die zowel, lichaam, geest als ziel behandelen moeten cliënten hun heling vaak overal en nergens vandaan halen. Een familieopstelling hier, een healing daar, psychotherapie hier, lichaamsgericht werk daar en ga zo maar door.

Dit wisselen van therapeut is bepaald niet helpend als je bedenkt dat veiligheid en vertrouwen zo belangrijk zijn bij traumaverwerking.

Dat moet toch anders kunnen? Hoe mooi zou het zijn, één therapeut die lichaamsgericht kan werken én over gedegen kennis van trauma beschikt. Iemand die niet terugdeinst voor heftigheid en die op verschillende niveaus diep mee kan kijken.

Deze opleiding voorziet hier in.

Ik probeer een ruimte te scheppen waarin het veilig genoeg voelt om in verbinding te blijven met dat waarvoor je al zolang wegvlucht. Vaak zijn we het meest bang voor hetgeen wat we het meeste nodig hebben.

Dit traject biedt

 • Op diepgaande wijze leren werken met trauma op zowel fysiek, emotioneel als energetisch niveau
 • Cliënten met complexe problematiek beter kunnen begrijpen en helpen door uitgebreide ‘know how’ van trauma
 • Jezelf en je cliënt op een dieper level ont-moeten
 • Jezelf verder professionaliseren tot psychotrauma specialist
 • Steeds dieper achter maskers en over muurtjes heen kunnen kijken
 • Meer zelfverbinding, sensibilisering en centrering zodat je ten diepste weet wat nodig is bij de ander
 • Meer vertrouwen en bedding in jezelf vinden als mens en als therapeut

Inhoud van de opleiding

Jij zelf als belangrijkste instrument
Jij als therapeut / facilitator bent het belangrijkste instrument, we zullen daarom diep ingaan op het fine-tunen van jezelf. We gaan je fijngevoeligheid verscherpen en tegelijkertijd je gronding verbeteren. Intuïtie & kennis komen op één lijn en gaan elkaar versterken en aanvullen. Middels o.a. containment, aandachtssturing en zelfregulatie leer je hoe je zonder iets te ‘doen’ je cliënt kunt helpen in verschillende fasen van (trauma)behandeling.

Dit alles zal jou als persoon ook meer balanceren. Uiteraard ondervindt je hier niet alleen bij traumawerk maar in elke sessie én in je dagelijks leven plezier van. Het verrijkt niet alleen je sessies maar je leven, je wordt een evenwichtiger mens en voelt meer verbinding met jezelf en het leven.

Wat dit precies beteken kan je alleen maar ontdekekken door het te zelf te komen ervaren, ik hoor na de eerste dagen van de opleiding in elk geval terug dat er enorm veel in beweging is gezet, dat sessies zich gelijk al verdiepen en dat het een enorme verrijking is, ook in het dagelijks leven. Waar ik op hoopte is uitgekomen en zelfs meer dan dat!

Verschillende soorten trauma
We gaan diep in op verschillende soorten trauma zoals ontwikkelingstrauma, shocktrauma en chronisch / complex trauma. Een dieper begrip van trauma geeft je de mogelijkheid om je cliënten nog beter te begrijpen, niet alleen met je hart maar ook met je hoofd. Het geeft je een kader dat niet beperkt maar juist mogelijkheden biedt om je sessies te verdiepen en te verfijnen. Je leert verschillende soorten trauma herkennen en kunt hier de juiste behandeling op afstemmen.

Dieper dan kennis ooit kan reiken In boeken vindt je veel kennis en die is onwijs waardevol maar een boek kan nooit de praktijk vervangen. Dit traject brengt de kennis uit boeken tot leven.  Met veel inspirerende oefeningen en sessies voor de groep krijg je écht feeling met het onderwerp zodat wat je leert ook werkelijk geïntegreerd wordt. Dit is de plek waar hoofd en hart elkaar ontmoeten. Daarnaast vormt de groep een baken waarin je in een veilige setting jezelf dieper kan ontmoeten. Juist dit samenzijn raakt en heelt diepe lagen in jezelf wat dieper reikt dan kennis ooit kan doen.

Behandelfasen
De verschillende fasen van trauma behandeling komen  aan bod. Wanneer kies je welke route? Waaruit bestaat trauma behandeling en wat is jouw rol in de verschillende fasen? Wanneer is er voldoende basis gelegd voor trauma confrontatie en hoe pak je dat dan aan?
Je leert het grotere plaatje zien en dit geeft welkome houvast in het toch wel grillige en onvoorspelbare landschap van trauma.

Behandeltechnieken
We gaan dieper in op technieken die je kunt toepassen in verschillende fasen van de behandeling. Bijvoorbeeld stabilisatie technieken voor de eerste fase, creëren van hulpbronnen voordat het traumawerk begint etc. Ook leer je verschillende tools en technieken die je in kunt zetten bij de daadwerkelijke trauma behandeling.

Tips en tools bij dissociatie, terughalen uit een trauma beleving, opbergtechnieken, visualisatie technieken, aanraking, niet afgemaakte bewegingen vrijmaken, juiste vraagstelling, trauma release, affectregulatie, screentechnieken  etc. De technieken zijn mooi en effectief  maar mogen nooit het contact met je cliënt in de weg staan. Dat is hoofdzaak, de tools zijn bijzaak.

Het lichaam en belichaming
Hoe complexer het trauma hoe belangrijker het is dat je jezelf reguleert als therapeut. Bij trauma beweegt de energie altijd naar altijd buiten, cliënten zijn dus niet goed in verbinding met zichzelf. Jij kunt jouw lichaam als instrument inzetten om hen te helpen. (co-regulatie) Daarnaast is aanraking belangrijk maar soms kan dit ook te confronterend zijn.

Grenzen zijn kwetsbaar, het vraagt om zorgvuldige afstemming. Je gaat je vermogen tot finetunen ontwikkelen zodat je balans vindt tussen risico’s durven nemen  aan de ene kant en grenzen respecteren aan de andere kant. 

Door je te sensibiliseren voor waarnemingen in je lichaam leer je aanvoelen wat er bij je cliënt gebeurt en hoe je hier jouw lichaam bij kunt inzetten als hulpbron. We gaan in op  het lezen van de fysiologie, wanneer is er sprake van fight, flight of freeze? Wanneer zit iemand in een overleef of trauma deel etc. Het lichaam geeft voortdurend signalen, wijst ons de weg. We gaan luisteren naar het verhaal achter de woorden, je leert het verhaal van het lichaam te verstaan. Je ontwikkelt het vermogen om het lichaams-eigen helingsplan te volgen en leert hoe je iemand kunt bevrijden van opgeslagen trauma energie.

 

Mogelijke valkuilen, complicaties en hoe hiermee om te gaan
Geen enkele behandeling gaat volgens het boekje en juist dan is het belangrijk dat je goed in verbinding blijft. Dat lukt beter wanneer je op de hoogte bent van wat er kan gebeuren en hoe je hier het beste mee komt kunt gaan. Een voorbeeld hiervan is de valkuil dat je te hard gaat werken, zeker bij complex trauma. En hoe voorkom je dat je resultaatgericht gaat werken, je verantwoordelijk voelt of teveel gaat dragen? En wat te doen als de cliënt niet lijkt te reageren op de behandeling of juist heel heftig reageert? Hoe om te gaan met dissociatie, woede, schaamte etc.? De meest voorkomende valkuilen en complicaties komen aan bod, daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken van deelnemers.

De kracht & spiritualiteit van trauma
Welke diepere bedoeling / bezieling draagt trauma in zich? Wat zijn de bewegingen van de ziel en welke rol speelt het familiesysteem? Trauma gaat ook over verloren zielsdelen en soms is er sprake van overgenomen trauma uit het familie systeem. Hoewel we het familieopstellen en zielsrecollectie niet als techniek / methode behandelen krijg je wel dieper inzicht in oorzaak en gevolg. Zo kan een trauma bijvoorbeeld overgenomen zijn uit eerdere generaties of is er soms al sprake van trauma nog voordat iemand geboren is. Soms komen niet alle delen van de ziel mee naar de aarde. Ook de ziel komt aan bod in deze training.

Al na 4 dagen van de trauma opleiding ben ik diep geraakt. Diep geraakt door de stilte waaruit veel heelt.
Diep geraakt door de hele fijne en ook heftige energie die stroomt. Diep geraakt door het weer ontmoeten van mijn oude thema’s die nog verder geheeld worden, vooral met de zachtheid die er zo mag zijn.
Diep geraakt door de verhelderende informatie en prachtige filmpjes die zo verhelderend zijn. Diep geraakt door mezelf dat ik zo kan voelen wat er in een ander speelt en dus ook bij mezelf. Ik ben nu al heel nieuwsgierig naar de volgende dagen.

Corry van Lith

Tijdens de trainingsdagen wisselen theorie, demonstraties en ervaringsoefeningen elkaar af. De theorie is niet saai maar levendig en praktijk gericht.

Doelgroep en deelnamevoorwaarden

 • Je bent therapeut of andere professional en hebt ruime ervaring in het werken met cliënten / mensen.
 • Je hebt een gedegen basis opleiding gevolgd en al eni ervaring met lichaamsgericht werken
 • Je beschikt over zelfbewustzijn en ervaring met zelfverkenning en bent bereid tot (verdere) instrospectie
 • Je bent een bevlogen open minded professional
 • Je voelt een groot verlangen om je te verdiepen in lichaamsgerichte trauma therapie

Voldoe je hier (nog) niet aan maar ben je wel op zoek naar een basis in energetisch lichaamswerk dan past de opleiding tot MEE therapeut op dit moment beter bij je. Het biedt een prachtige basis en tevens opstap naar deze opleiding.

Waar in de MEE opleiding prachtige basis methoden aangereikt worden biedt dit traject vooral specifieke vaardigheden voor traumaverwerking.

Door de verdieping en de ontwikkeling die je dit jaar doormaakt is de kans groot dat je gaat ontdekken dat je alles wat je eerder hebt geleerd nog beter in kunt zetten. Dit geldt voor alle eerdere opleidingen die je hebt gevolgd. We kunnen samen bekijken of en hoe je de door jouw eerder geleerde methoden kunt inzetten bij trauma verwerking.

Geschikt voor jou? 

Dit traject is geschikt voor professionals uit  zowel het reguliere als alternatieve circuit, denk aan energetisch therapeuten, hapto therapeuten, coaches, psychotherapeuten, opstellers, hypnotherapeuten etc. Maar daarnaast ook voor leerkrachten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en andere hulpverleners. Belangrijk is dat je iemand bent die met je hart werkt en het verlangen voelt om diepere lagen in jezelf en de ander aan te boren. Twijfel je of dit bij je past, neem gerust contact met ons op!

Diplomering, erkenning, oefening

We hanteren geen verplichte oefensessies of huiswerk, er is ook géén examen. Wel dien je te beschikken over de mogelijkheid om het geleerde gedurende de opleidingsduur in de praktijk te kunnen toepassen zodat we casussen kunnen bespreken en ik je verder kan helpen in je ontwikkeling.

In deze verdiepingstraining ga ik er vanuit dat je over een goede basis beschikt en dat je geen verplichte opdrachten (meer) nodig hebt om jezelf te motiveren. Motivatie komt vanzelf wanneer je werkelijk passie voelt voor dit vak. Door niet te werken met verplichtingen gaat er geen tijd verloren aan randzaken en is er alle aandacht om bij de diepte van het proces te blijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je uit dit traject haalt en hoeft aan mij dus geen verantwoording af te leggen. Dit vraagt echter wel een bepaalde volwassenheid en enthousiasme.

De reis die we samen maken gaat diep en biedt veel ruimte voor je persoonlijke proces maar is desondanks geen vervanging voor trauma therapie. Soms kan deze training behoefte aan extra ondersteuning of therapie oproepen. Ik bied cursisten aan deze opleiding (beperkt) de mogelijkeid om naast de opleidingsdagen sessies bij mij te boeken.

Wij hebben er bewust voor gekozen om met onze opleidingen niet aangesloten te zijn bij een accreditatie instituut, onze opleidingen zijn dus niet erkend. We willen zo onafhankelijk mogelijk opereren en niet ingeperkt worden door regeltjes en kaders van buitenaf.

Ben je minimaal 14 van de 16 dagen aanwezig geweest, dan ontvang je een certificaat.

Over de begeleiding

Samantha werkt op een liefdevolle maar doortastende wijze. Ze heeft veel mensen op haar behandeltafel gehad, veelal met heftige problematiek. Daarnaast heeft ze inmiddels flink wat MEE therapeuten mogen opleiden. Onlangs startte de 25ste jaargroep onder haar leiding.

Trauma heeft altijd mijn aandacht gehad, vanuit mijn persoonlijke ervaring met vroegkinderlijk trauma begrijp ik als geen ander wat trauma betekent. Zowel vanuit persoonlijk als vanuit therapeutisch perspectief weet ik hoe intens en ingrijpend het kan zijn. Er is zoveel voor nodig om je veilig te voelen en er is maar zo weinig nodig om je weer onveilig te voelen. Dat geldt voor alle gevoelige mensen maar in het bijzonder bij trauma.

Toen ik 15 was, wist ik dat ik later mensen zou gaan helpen, op mijn manier, vanuit hartsverbinding, mensen écht zien. Natuurlijk had ik toen nog niet de kennis en de ervaring die ik nu heb maar ik had wel al die enorme gedrevenheid in mijn hart.
Helaas heeft mijn zoektocht naar de juiste hulp meer dan 20 jaar geduurd. Toch heb ik in die zoektocht veel mogen leren en was het niet voor niks. Hier in deze opleiding komt alles samen.

Mijn wens is dat anderen deze zoektocht bespaard blijft, dat er goede gespecialiseerde hulp te vinden is. Ik ben dankbaar dat ik dit mag uitdragen. LICHT zetten op trauma, dat is mijn weg. Deze missie heeft mij gekozen en ik heb hem met heel mijn hart omarmd.

Ik probeer een ruimte te scheppen waarin het veilig genoeg voelt om in verbinding te blijven met dat waarvoor je al zolang wegvlucht.  Een ruimte waarin je je gehouden en gedragen voelt. Een veilige warme setting waarin ruimte is om alles er te laten  zijn. Er is zachtheid, stilte, diepgang maar ook humor. Natuurlijk zet zo’n traject veel in beweging maar we zorgen dat het te behappen is. je springt in het diepe maar je krijgt wel een parachute mee. Stille, volle open dagen vol verwondering en inspiratie!

Ik heb me verdiept in en laat me inspireren door het werk van o.a.: Johannes B. Schmidt, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Franz Ruppert, Ellert Nijenhuis, Laurence Heller,  Bert Hellinger, Onno v/d Hart, Janina Fisher,  John Bradshaw, Hylke  Bonnema, Brené Brown en vele anderen.

Bovenal verdiep ik me steeds meer in mezelf en mijn eigen persoonlijke reis vormt dan ook de basis van onze reis samen.

 

 

 

 

 

 

'If light is in your heart, you will find your way home'

Rumi

Mijn beeld van een goede therapeut

De beste therapeuten zijn vooral ook gewoon mens….
Ze zijn niet persé ‘heel’ maar hebben wel zowel het licht als de pijn in zichzelf ont-dekt.
Ze staan niet boven maar naast hun cliënt, ze durven te raken en geraakt te worden.
Ze kunnen diep naar binnen kijken en de ander écht zien, ze kijken voorbij maskers en woorden.
Ze deinzen niet terug voor heftigheid en heten alles wat er is welkom.
Met liefde en met daadkracht, met zachtheid en doortastendheid.
Niets blijft verborgen als zij diep in de ogen van hun cliënt kijken en toch scheppen ze veiligheid en zeggen ze zelfs zonder woorden, ik zie jou en jij mag er helemaal zijn.

Ze weten hoe het is om zich onveilig en kwetsbaar te voelen, ze durven zich met deze gevoelens te verbinden en kijken naar hun cliënt vanuit deze kwetsbaarheid in zichzelf. Ze kennen de weg in het donker maar al te goed maar blijven ook het licht zien. Ze durven in stilte te zijn, ze durven los te laten en de essentie te volgen.

Ze werken lichaamsgericht omdat ze weten dat het lichaam alle antwoorden in zich draagt. Ze helpen hun cliënten om weer in verbinding te komen met alles wat ze al zo lang uit de weg gaan. Ze vinden niet zo snel iets gek, zijn ook niet persé vrij van oordelen want ze zijn ten slotte mens, maar ze laten zich er ook niet door leiden. Ze durven fouten te maken en zijn bereid om dit te (h)erkennen, bereid om van elke situatie en elke cliënt te leren.

Ze weten dat het uiteindelijk niet gaat om de ‘tools’ maar om de ont-moeting van hart tot hart.
Ze begeleiden intens diepe en transformerende sessies of eigenlijk reizen, die zowel hun als hun cliënten enorm vervullen en ontroeren. Ze zijn vaak door het leven getekend maar hun pijn hebben zij omgebogen naar kracht en zetten ze nu in om anderen te helpen. Ze zijn op een diepe reis geweest met zichzelf en ze blijven op reis want ze beseffen zich dat ze een cliënt maar zover op reis mee kunnen nemen als zij zelf zijn geweest.

En nu sta je hier, ontroerd en verwonderd door wat je voor anderen mag betekenen.
En nu sta ik hier, ontroerd en verwonderd door wat ik voor jou mag betekenen.

Praktische informatie

Dit traject bestaat uit 16 trainingsdagen die steeds in blokken van twee aaneengelsoten dagen worden aangeboden.

Alle trainingsdagen starten om 10.00 uur. De eerste dag van het blok eindigt tussen 17.00 en 18.00 uur.
De tweede dag van het blok eindigt steeds uiterlijk om 17.00 uur.

Koffie, thee, fruit, koekjes en lunch zijn op alle trainingsdagen inbegrepen.

We werken met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht.

De groep die start in februari 2018 zit vol.

 

Nieuwe groepen voor 2019 ingepland:

Zondag/Maandaggroep juni (nog 5 plekjes beschikbaar)

Blok 1: zondag 16 & maandag 17 juni
Blok 2: zondag 8 & maandag 9 september
Blok 3: zondag 3 & maandag 4 november
Blok 4: zondag 8 & maandag 9 december
Blok 5: zondag 2 & maandag 3 februari 2020
Blok 6: zondag 15 & maandag 16 maart 2020
Blok 7: zondag 19 & maandag 20 april 2020
Blok 8: zondag 24 & maandag 25 mei 2020

Vrijdag/Zaterdaggroep november

Blok 1: vrijdag 22 & zaterdag 23 november 2019
Blok 2: vrijdag 24 & zaterdag 25 januari 2020
Blok 3: vrijdag 6 & zaterdag 7 maart 2020
Blok 4: vrijdag 24 & zaterdag 25 april 2020
Blok 5: vrijdag 12 & zaterdag 13 juni 2020
Blok 6: vrijdag 4 & zaterdag 5 september 2020
Blok 7: vrijdag 9 & zaterdag 10 oktober 2020
Blok 8: vrijdag 13 & zaterdag 14 november 2020

 

Deze opleiding, of beter gezegd diepe ontmoeting met jezelf is wat ik iedereen gun!
Het is intens, natuurlijk ingeworteld, diep, zuiver en gaat voorbij alle woorden, dit is zo bevrijdend.
Je ziel voelt zich gezien. Ik ben dankbaar en trots dat ik deel mag uitmaken van het levenswerk van Samantha!

Benella Spelde

Je investering

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.747,- (excl. 21% btw)

Betaling in termijnen is in overleg mogelijk.

Vroegboekkorting van 250 euro is geldig bij betaling ineens voor 16 maart 2019.

Heb je de MEE opleiding gevolgd dan ontvang je nog een extra korting.

Overnachtingsmogelijkheid: Het is mogelijk om bij ons te overnachten tijdens de training. Vraag gerust naar de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend intake gesprek.

Aanmelding
Heb je interesse of zijn er nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@centrumpuur.nl

Wil je daarbij vermelden welke vooropleiding en ervaring je hebt?
Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons opties voor een telefonische intake / kennismaking.
Je meld je dus pas aan wanneer al je vragen zijn beantwoord en we er beiden zeker van zijn dat je hier op je plek bent.

Ont-moeten wij elkaar voor deze mooie verdiepingsreis?

Lieve groet, Samantha