Deze verdiepingstraining maakt je fijngevoeliger en bekwamer in het waarnemen van steeds subtielere delen. Net als bij het leren van een nieuwe taal ga je steeds meer nuances zien. Dit is een verrijking voor zowel jou als je cliënt en in het bijzonder bij de getraumatiseerde cliënt die kampt met trauma-gerelateerde dissociatie.

Wil je de taal van delen beter leren verstaan en spreken? Deze training kan je helpen om steeds meer een delenfluisteraar te worden…

Wat is dissociatie?

Dissociatie is een omvangrijk en complex fenomeen waarin eigenlijk iedere uitleg tekort schiet omdat het zoveel omvattend is. Misschien begint begrip voor dissociatie wel met het besef dat elke uitleg beperkt is en we nog lerende zijn.

Dissociatie is geen alles of niets fenomeen maar bestaat uit vele lagen, gradaties en kent talloze verschijningsvormen.

Het is een fragmentering of versplintering die ontstaat als gevolg van trauma. Wanneer vechten of vluchten niet mogelijk zijn, dan treedt ons meest basale overleefmechanisme in werking; dissociatie. Met als doel om te overleven maar uiteindelijk resulterend in het gevoel niet meer echt te leven.

Sometimes defenses have survival value
Sometimes they keep us in hell forever

Donald Kalsched

Structurele dissociatie ontstaat wanneer er sprake is van ernstige traumatisering, vaak op jonge leeftijd waarbij niet alleen de waarneming maar het ‘ik’ of de persoonlijkheid uitéén valt. Deze delen kunnen vervolgens de controle gaan overnemen. Dit zien we bij cliënten die al jarenlang worstelen en van alles proberen maar bij wie niets lijkt te werken omdat de dissociatie niet herkent wordt.

Denk ook aan cliënten die niets voelen of juist overspoeld worden door allerlei gevoelens maar ook cliënten die moeilijk in het hier en nu kunnen blijven, agressieve delen hebben of die heel graag willen maar niet kunnen praten. Allemaal voorbeelden waarbij je ziet dat niet de cliënt maar persoonlijkheidsdelen de controle overnemen.

Dan gebeurt het dat je cliënt bijvoorbeeld dingen zegt of doet die hij niet wil maar hier (nog) geen invloed op heeft. Het gaat gepaard met enorme kwetsbaarheid, schaamte en onmacht. Alleen therapeuten die voorzichtig, sensitief en doortastend genoeg zijn krijgen de meest verwonde delen te zien.

Het zijn deze delen die bepalen hoe je cliënt zich voelt en wat voor kwaliteit van leven er is. Deze delen zijn vaak bevroren in de tijd en zitten vast in bepaalde herinneringen waardoor het verleden steeds herleeft wordt. Veel situaties worden hierdoor als bedreigend ervaren, door talloze triggers kan je cliënt je plots wegduwen of uit contact gaan. Je begrijpt vaak niet wat je verkeerd gedaan of gezegd hebt. Er zijn niet alleen triggers van buitenaf maar ook van binnenuit, zoals gevoelens, gedachten of stemmen. Deze kunnen van binnen  een oorlog veroorzaken die aan de buitenkant niet altijd zichtbaar hoeft te zijn.

Om te kunnen weten wat er van binnen gebeurt is het essentieel je af te leren stemmen op diepere lagen, ook en juist in jezelf. Je leest het proces van je cliënt door heel goed in verbinding met jezelf te zijn.

“I read your process by observing mine”

Johannes B. Schmidt

Verder op reis in jezelf en in de innerlijke wereld van je cliënt

In de trauma opleiding hebben we de basis gelegd. Het draaide hier vooral om leren begrijpen wat dissociatie is en hier een gevoel voor krijgen. Hoewel we dit begrip zeker verder zullen gaan verdiepen gaat het deze dagen vooral ook over de praktijk. We maken het ongrijpbare tastbaarder en zullen dit wonderlijke en complexe fenomeen verder exploreren.

Als (trauma) therapeut ben je nooit uitgeleerd. Ik neem je graag verder mee op reis. Verder op reis in zowel je eigen innerlijke wereld als ook de innerlijke wereld van mensen met trauma en (structurele) dissociatie.

Omdat ik geloof dat je het meeste leert door voorbeelden te zien, laten we de theorie tot leven komen door middel van voorbeelden, demo’s en samen oefenen. Je kunt je vragen inbrengen en er is ruimte voor persoonlijke interventies.

We werken met dezelfde uitgangspunten als in de trauma opleiding, waaronder, niet invasief aanwezig zijn, intersubjectiviteit en vertraging. We gaan ons aandachtveld nog veel verder verbreden en verdiepen zodat je in nog veel fijnere lagen kunt waarnemen en verschillende delen beter leert onderscheiden.

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij Centrum Puur en wordt telkens geraakt door de zorgvuldige manier van werken. Hierdoor voel ik me enorm welkom, gezien en neem ik de stof als vanzelf in me op. Samantha weet tot de kern te komen en daardoor ervaar ik een schat aan ervaring, kennis en zelfontwikkeling.

Siska

We hebben iemand weer af te halen uit de eenzaamheid en de innerlijke strijd die ze met zichzelf voeren.

De innerlijke delen hebben allemaal een eigen functie, ogenschijnlijke normaliteit is zo’n functie. Doorgaan met doorgaan om zo goed en zo kwaad als het gaat een ‘normaal’ leven te leiden. Maar wegdrukken wil niet zeggen dat het er niet is. Op de achtergrond zijn er delen verstrikt in fight, flight, freeze of fawn modus. Ze kunnen zeer heftig naar voren komen zonder dat de cliënt daar controle over heeft. Hier zijn dynamieken in de cliënt aan de gang die gaan over kwetsbaarheid, vermijding en controle. Dit kan zoveel machteloosheid, agressie of schaamte oproepen dat terugtrekken uit contact maar ook zelfdestructie vaak diep ingesleten patronen worden. We hebben onze cliënten weer af te halen uit de eenzaamheid en innerlijke strijd.

Geen quick fix

We gaan nog meer verzachten, verstillen en vertragen, stilstaan bij de delen waar anders aan voorbij gegaan wordt. Ik ken geen snelle manier, er is geen quick fix voor structurele dissociatie. Maar juist dit vertragen en werken vanuit verbinding met jezelf is de meest respectvolle en helpende manier die ik ooit heb ervaren. Het gaat over nabijheid, écht contact en aanwezigheid.

Eén van je doelen in therapie is je cliënt in contact te laten komen met gevoelens en aspecten van zichzelf die nu constant vermeden worden. Dit vraagt ook om durven confronteren, doortastend zijn en risico’s durven nemen in je interventies. Het is werken op de grens, waarbij het lijntje waar je op balanceert heel dun is. Deze training maakt dat lijntje niet ineens breder maar leert je wel beter balanceren.

Soms kan de dissociatie zo heftig zijn dat jij zelf als therapeut duizelig of slaperig wordt, dit co-reguleren vraagt om diepere verankering van hulpbronnen en betere beheersing van je aandachtsturing. Aan deze en andere aspecten zullen we aandacht schenken zodat je op een steeds diepere laag leert te co-reguleren en ontspannen bij jezelf blijft.

Hulpbronnen, doortastendheid en een betere basishouding zullen je helpen bij dit vaak uitdagende werk met gedissocieerde cliënten. Zo ga je op weg, je cliënt leert gevoelens uithouden en erkennen. Er komt een proces op gang waarbij het steeds beter lukt om naar binnen te luisteren en te ontdekken wat de innerlijke delen beweegt. Doordat je cliënt steeds beter gevoelens kan erkennen en uithouden zonder erin te verdwijnen, zal de dissociatie afnemen en de kwaliteit van leven toenemen. Zo ga je op reis van ontkenning naar erkenning en van dissociatie naar integratie.

De weg naar heling is er absoluut maar de boeken doen het vaak makkelijker lijken dan het in werkelijkheid is. Het vraagt om geduld en moed van zowel therapeut als cliënt om deze weg te bewandelen. Het is geen kwestie van even een paar sessies en klaar. Er is een lange adem nodig en dit werk vraagt van ons om in verbinding te zijn met een steeds diepere ruimte van heelheid. Want alleen dan kunnen we het onhoudbare uithouden en voelen we ons gedragen in dat wat te groot is voor een mens om te dragen. Onder alle lagen van geweld, pijn, angst innerlijke conflicten en trauma is een herinnering aan ons hele zelf. Deze herinnering aan heelheid en de verbinding met deze plek is essentieel wanneer we werken met de diepste wonden. Daarom gaan we jouw verbinding met deze oer-hulpbron versterken zodat jij je ook op de meest uitdagende momenten gedragen weet. Hierdoor kan je cliënt ervaren dat je het aan kan, dat je blijft, zelfs als ze dat van zichzelf laten zien wat nog nooit iemand heeft gezien…

Als ervaringsdeskundige en met gedegen kennis neemt Samantha je mee in de wereld van trauma en de dissociatie die hierdoor ontstaat. Ze maakt je bewust van de vele delen die ontstaan door het uiteenvallen van de persoonlijkheid door traumatische gebeurtenissen. En leert je hoe je via het lichaam en haar signalen verbinding kan maken met deze delen. Dit doet ze op zo een liefdevolle en respectvolle manier dat dit de weg opent naar binnen, naar de aller diepste laag.

Joy

Voor wie?

Voor professionals die beschikken over werkervaring met trauma en kennis van trauma.

Daar waar de trauma opleiding stopt, gaat deze training verder. Het is belangrijk dat je bereid bent ook jezelf op diepere lagen te ontmoeten.

Dit is géén instaptraining maar een verdiepingstraject voor professionals, hierdoor kom je in een volwassen groep waarbij de opgetelde ervaring, wijsheid en motivatie het hart vormen van een diepe en verrijkende reis.

Nog even een greep uit waar we zoal mee aan de slag gaan:

 • Hoe kunnen we innerlijke verdeeldheid/strijd van binnen verminderen?
 • Herkennen van en werken met gedissocieerde delen van je cliënt
 • Kwaliteit van leven verbeteren door in contact te gaan met de delen
 • Niet praten over delen maar praten mét delen
 • Steeds meer een delenfluisteraar worden
 • De verschillende functies van delen herkennen
 • Patronen van vermijding herkennen en ombuigen
 • Leren om gevoelens (delen) uit te houden zonder erin te verdwijnen
 • Verder op reis in je eigen innerlijke wereld en die van je cliënt
 • Nog meer verstillen en intersubjectief leren waarnemen in het grote veld
 • Je doortastendheid vergroten, waar nodig confronteren en risico’s durven nemen
 • Alle vaardigheden die je als trauma therapeut hebt geleerd verdiepen en verfijnen
 • Het proces van dissociatie naar integratie beter kunnen begeleiden
 • Contact maken met heelheid en een helende ruimte scheppen, je meer gedragen voelen

De begeleiding

Vanuit mijn persoonlijke ervaring met vroegkinderlijk trauma begrijp ik als geen ander wat trauma betekent. Ik weet hoe intens en ingrijpend het kan zijn. Ervaringsdeskundigheid kan absoluut een meerwaarde zijn maar moet in mijn beleving wel samengaan met een gedegen professionele ontwikkeling.

Ik volgde vele opleidingen, allemaal erg waardevol maar veel viel pas echt op z’n plek toen ik meer begrip kreeg van trauma en dissociatie. Ik heb verdiepingstrajecten gevolgd in trauma en dissociatie, bij o.a. Johannes Schmidt en Janina Fisher.

Bovenal verdiep ik me steeds verder in mezelf, mijn eigen persoonlijke reis vormt dan ook een belangrijke wegwijzer op onze reis samen. Tijdens de training streef ik naar een setting die veilig genoeg is om in verbinding te komen met diepere lagen van jezelf. Jij zelf bent ten slotte het belangrijkste instrument dus deze verbinding vormt de basis.

Er is zachtheid, stilte, diepgang maar ook humor. Natuurlijk zet een traject als deze veel in beweging maar de verstilling en vertraging maakt het behapbaar.  Het zijn diepe indrukwekkende en openhartige dagen vol verwondering en inspiratie

Praktische informatie

Deze verdieping in dissociatie bestaat uit twee modules van elk vier dagen.

Datum   nieuw (vol)
Module 1: 14 t/m 17 november 2024
Module 2: 3 t/m 6 april 2025

Tijd
De lestijden zijn van 10.00 – 17.00 uur.

Inclusief
Koffie en thee, fruit en diverse versnaperingen.

Investering
€ 1.997,- excl. btw

Wil je je aanmelden stuur dan een mailtje naar info@centrumpuur.nl

Aanmelding

Wil je je aanmelden of zijn er nog vragen? Stuur een mail naar info@centrumpuur.nl

 

Uit the shattered soul van Kathy Steele

Onderstaande tekst is van Kathy Steele en heb ik vrij vertaald.

Hoe zit je bij een ziel die versplinterd is? Voorzichtig, met compassie en diep respect. Geduldig en langzaam want de tijd staat stil voor wie versplinterd is. Ga op reis met de tedere kracht die voortkomt uit een openheid voor je eigen diepste verwonding en voor je eigen diepste heel zijn. In het opperste besef dat het kwaad krachtig is, maar ook wetend dat er een goed is dat nog veel sterker is. Blijf met heel je wezen verbonden met die goedheid die heelheid, hoe het zich ook manifesteert aan jou.

Maak jezelf vertrouwd met de schaduwen die diep in jou liggen en open jezelf voor alles wat jij bent. Vind jouw eigen veiligheid, je toevlucht, en weet je daarmee verbonden. Luister naar wat je kunt horen maar ook naar wat je nog niet verstaat. Woorden komen niet altijd; soms zijn er geen woorden tegenover zoveel tragedie. Maar in jouw bereidheid om bij hen te zijn, zullen zij je horen, ook zonder woorden.

Wanneer je kunt, in je eigen tijd, keer dan naar binnen en zie die diepe kloof van binnen onder ogen. Laat los. Treur, voel je woede, huil je tranen. Vertrouw en laat dit alles bij je zijn. Ken ook plezier, de genezende kracht van humor. Vertrouw jezelf. Vertrouw het proces. Omarm jouw wereld, deze wereld die je nu veilig vasthoudt. Grijp de kleine tedere liefde van het moment. Laat je liefhebben en heb lief. Durf te verbinden en de versplinterde ziel zal helen.

Raakt dit je? Wil je je aanmelden, of heb je nog vragen?

Stuur een e-mail naar info@centrumpuur.nl

We zien je graag!

Lieve groet, Samantha