Deze vervolgmodule is speciaal ontwikkeld voor LET en MEE therapeuten die met kinderen (gaan) werken, maar ook voor wie zich wil verdiepen in het innerlijk kind werk. Tot vorig jaar gaf ik jaarlijks een vervolgmodule speciaal gericht op het behandelen van kinderen. Deze is vanaf nu online beschikbaar in een zelfs nog uitgebreidere versie!

Voor ouders is het een grote zorg als hun kind niet lekker in z’n vel zit. Hoe ga jij daar als therapeut mee om en hoe kan je ze het beste helpen? Daar gaan we in deze training mee aan de slag! Dit traject biedt houvast en handvatten om een goede basis te leggen. Een basis die je helpt om vanuit vertrouwen met kinderen te werken.
Je leert hoe je de reeds geleerde technieken kunt afstemmen op kinderen en bovendien krijg je nieuwe tools en oefeningen aangereikt die speciaal zijn afgestemd op (gevoelige) kinderen. We gaan ook kijken naar hoe kinderen op jou reageren en wat ze je spiegelen, wat kan jij van hen leren? (d.m.v. systemisch kijken)

Na deze module:

 • Weet je hoe je de LET (voorheen MEE) tools gemakkelijk afstemt op kinderen
 • Weet je wat kinderen jou spiegelen en voel je je meer verbonden met hen én met jouw innerlijk kind
 • Beschik je over nieuwe oefeningen en tools speciaal afgestemd op kinderen
 • Ben je je meer bewust van de invloed van het familiesysteem op het kind
 • Kan je (jonge) kinderen beter aanvoelen en verstaan, ook als ze (nog) niet praten
 • Kan je op afstand een sessie geven aan kinderen (en volwassenen!)

Hierdoor:

 • Vertrouw je meer op je intuïtie in de omgang met kinderen
 • Kan je kinderen beter en effectiever behandelen
 • Kan je ook volwassen cliënten beter in contact met hun innerlijk kind brengen
 • Heb je ook handvatten voor de omgang met ouders
 • Kan je op een andere laag naar klachten/problemen kijken

Of het werken met kinderen nu helemaal nieuw voor je is, of dat je al ervaren bent, deze training zal je hoe dan ook nieuwe inspiratie geven.

Sometimes you need to talk to a two years old
just so you can understand life again.

Readen en afstemmen op het kind
Zeker wanneer kinderen erg jong zijn en nog niet zo goed woorden kunnen geven aan wat er speelt is reading echt een uitkomst. Je kunt telepatisch hele gesprekken met het kind voeren, dat geeft altijd hele mooie inzichten en werkt geweldig. Hoe je dat aan kunt pakken en andere tips bespreek ik in deze module.

Verbinding met je eigen innerlijk kind maken
Je komt veel makkelijker in verbinding met de energie van het kind, en met name met de onderstroom wanneer je zelf in verbinding bent met je eigen innerlijk kind. Dan kan je veel beter levellen. Dit komt ook goed van pas bij het beter afstemmen op de kinds-delen van je volwassen cliënten.

Hoe gaat het met mama en papa?
Wanneer de ouders in zwaar weer verkeren, regent het bij het kind. Met name wanneer dit bij moeder het geval is, zal het op het kind doorwerken. Hoe jonger het kind hoe groter de kans is dat de klacht een signaal is van onbalans bij de ouder(s). We kunnen dan dat kind wel steviger neerzetten maar je begrijpt dat het geven van een paraplu niet de oorzaak oplost. Dus we kijken ook naar de ouders en m.n. moeder om te zien wat er systemisch speelt en wat er nodig is om de regen niet zozeer af te dekken maar juist te ontdekken waar de regen vandaan komt.

Heel vaak draagt een kind voor ouder(s) of andere familieleden. Hoe jonger het kind, hoe meer het nog in de invloedsfeer van moeder zit. Naast het in balans zetten van het kind is het dus heel belangrijk om dieper te kijken naar de oorzaak van de klachten. Hier ga ik je bij op weg helpen.

Systemisch kijken

Het meest gevoelige kind in het systeem is degene die het meeste draagt. De maatschappij ziet deze kinderen vaak als zwak(ker), want ze zijn vaak ziek of hebben andere klachten. Heel het beeld zal veranderen wanneer je beseft dat deze kinderen niet het zwak maar sensitief zijn en daardoor wat er speelt gemakkelijk oppikken en dragen. Om zoveel te dragen, daar moet je wel heel sterk voor zijn. Het kind kan dus middels klachten en problemen uiting geven aan wat er speelt in het systeem. Het is een kwestie van op een andere laag luisteren en begrijpen wat er eigenlijk gezegd wordt.

Het is helend dit verband te leren zien, te begrijpen maar vooral bereid te zijn als ouder om te kijken naar hun eigen regen. Te zorgen dat hun zon weer gaat schijnen zodat het bij de kinderen ook weer gaat stralen. Eigenlijk is dit de beste motivatie voor ouders om aan zichzelf te (blijven) werken. Zelf hun rotsblokken weer bij zich nemen zodat ze het pad vrij maken en hun kinderen en niet over te hoeven struikelen.

In de ideale situatie zouden alle kinder coaches en therapeuten enige bekwaamheid of in elk geval bewustzijn moeten hebben van het familie systeem. Systemisch kunnen kijken is bij het werken met kinderen echt heel belangrijk.  Staat het kind op zijn eigen plek in het systeem? Wat is de plek van het kind in het gezin? Heel belangrijke informatie, als ouder en/of kind niet op hun eigen plek staan zorgt dit voor veel verwarring, onrust en problemen.

Wanneer je het gevoel hebt dat er in de diepte nog meer speelt maar dat je er nét niet bij komt dan kan systemisch werken uitkomst bieden. Het raakt dingen vaak nog een laag dieper aan en werkt ook door van ouder naar kind en andersom. In deze training neem ik een je alvast en stukje mee op weg in het systemisch kijken. Mocht je je hier verder in willen verdiepen dan hebben we hier een meerdaagse live training voor.

Aanraking, huilbaby’s en visuele tools

Aanraking, huilbaby’s en visuele tools

We hebben allemaal behoefte aan aanraking en lichaamscontact. Dan voelen we ons lichaam weer en als dit op de juiste (liefdevolle) manier gebeurt gaat er van alles stromen. Het is heel fijn om met aanraking te werken en ook ouders hierbij te betrekken met oefeningen voor thuis. Even een fijn moment samen dat niet alleen de energie weer in balans zet maar ook warmte en verbinding schept. Aandacht voor aanraking en oefeningen om thuis samen te doen zijn een goede manier om het ouder kind contact te versterken of te verbeteren.

Verder komt voorbij hoe je huilbaby’s kan helpen en wat je verder voor baby’s kunt betekenen. Ik geef je graag handvatten en tips! Kleine dingetjes maken soms een wereld van verschil!

Veel kinderen zijn erg visueel ingesteld en het is heel fijn om je sessie bedding te geven met de tekening van de emmer of een andere graadmeter. Ik leg je uit hoe je de emmer kunt inzetten. Niet alleen geeft het jou als therapeut feedback, ook de ouder ziet dat er iets gebeurt. Bovendien, en dat is misschien wel het belangrijkste, het kind maakt steeds even contact met zijn lijf en ziet zelf ook wat er gebeurt gedurende de sessie.

‘Understand children and they will understand you’

Wat je kunt verwachten

De training wordt overzichtelijk aangeboden in 8 modules:

 1. De introductie
 2. Verschillende delen van het kind leren zien
 3. De praktijk – hoe ziet een sessie eruit
 4. Authenticiteit en contact met je eigen innerlijk kind
 5. Het kind en gezin – het belang van systemisch leren kijken
 6. Do’s and don’ts
 7. Bekende methoden afstemmen op het kind
 8. Meer tools en andere extra’s

Er zijn tal van praktische tips en oefeningen die je krijgt aangeboden voor in je gereedschapskist. Bijvoorbeeld een tastbare hulpbron voor het kind maken d.m.v. het opladen van een voorwerp zoals bijvoorbeeld een edelsteen maar ook hoe je tekeningen van kinderen kunt readen en ik help je bij hoe je een sessie op afstand kan geven.

Daarnaast wordt er steeds benadrukt dat jij zelf het allerbelangrijkste instrument bent en zullen we ook werken aan een diepere verbinding met jezelf en het fine-tunen van jezelf als instrument.

Nog even op een rijtje…

Na deze module:

 • Weet je hoe je de LET (voorheen MEE) tools gemakkelijk afstemt op kinderen
 • Weet je wat kinderen jou spiegelen en voel je je meer verbonden met hen én met jouw innerlijk kind
 • Beschik je over nieuwe oefeningen en tools speciaal afgestemd op kinderen
 • Ben je je meer bewust van de invloed van het familiesysteem op het kind
 • Kan je (jonge) kinderen beter aanvoelen en verstaan, ook als ze (nog) niet praten
 • Kan je op afstand een sessie geven aan kinderen (en volwassenen!)

 

Hierdoor:

 • Vertrouw je meer op je intuïtie in de omgang met kinderen
 • Kan je kinderen beter en effectiever behandelen
 • Kan je ook volwassen cliënten beter in contact met hun innerlijk kind brengen
 • Heb je ook handvatten voor de omgang met ouders
 • Kan je op een andere laag naar klachten/problemen kijken

Je investering

Ik heb ruim 7 uur aan video’s voor je klaar staan!

Je investering voor deze module is van € 197,- excl.btw

Toegang

Na je aanmelding krijg je direct toegang tot alle modules en heb je vanaf dat moment 24/7 toegang tot alle beschikbare content.