We leren vaak al van jongs af aan dat boosheid niet mag, dat het fout is.

En zo gaat dat in ons volwassen leven door, het stikt van de cursussen hoe om te gaan met agressie, alles staat in het teken van ‘boosheid de baas’. Of anders gezegd in het teken van boosheid onderdrukken. Maar zijn we onze boosheid dan écht de baas? En is het wel zo slim om boosheid te onderdrukken? Ik draai hem graag even 180 graden om, want wanneer flipt iemand finaal de pan uit? Dat gebeurt als hij/zij zich niet gezien voelt en boosheid soms al jarenlang onderdrukt is.

Mensen hebben verschillende ideeën en beelden bij lichaamsgericht werken, hierdoor ontstaan misverstanden. Ik zie nogal eens dat mensen lichaamsgericht werken verwarren met lichaamswerk. Daarom lijkt het me goed om de verschillen te benoemen om zo helderheid te scheppen.

Niet de boosheid zelf maar de ontkenning hiervan is de boosdoener. Het is zaak om voordat de bom barst opgehoopte agressie op een veilige manier te ontladen. Maar wat zitten er ongelooflijk veel oordelen op boosheid!

Boosheid is een veelal verkeerd begrepen emotie. Het onderdrukken wordt beloond terwijl het uiten ervan bestraft wordt. Je moet jezelf leren beheersen, eerst tot 10 tellen en mag pas weer iets zeggen als je  afgekoeld bent.

Waarom leren we niet dat boosheid een gezonde emotie is? Een emotie die helemaal niet uit de hand hoeft te lopen als we hem de hand schudden en welkom heten. Want boosheid is een prachtige kleur op je emotie pallet en je kunt er prachtige dingen mee creëren.

Wanneer iemand over je grenzen heen walst of je kwetst gebeurt er iets van binnen en dat wat je voelt is terecht! Maar op boosheid zitten zoals gezegd veel oordelen. En dat leidt er toe dat je boosheid niet meer gezond kan stromen.

Op momenten waarop je voor jezelf zou moeten opkomen verstar je, bijt je op je tong en zegt niet waar het op staat. Of je ontploft heel snel, het andere uiterste van het spectrum. Wanneer je (emoties) als kind niet werden gereguleerd en verwelkomd werkt dit door in je volwassen leven.

Als boosheid zich opstapelt ontstaat angst voor boosheid en angst voor je eigen kracht. Het lijkt bijna onmogelijk om boosheid nog op een gezonde manier te uiten. De boosheid wil zich ontladen en de spanning bouwt zich op met alle gevolgen van dien. Lichamelijke klachten, onrust een opgefokt gevoel etc. Soms komt een trigger zo heftig binnen dat iemand even ontploft, anderen negeren zelfs de heftige triggers en houden hun kaken stijf op elkaar. De emoties zijn dan volledig vastgezet.

Wanneer iemand wel explodeert versterkt dit vaak alleen maar de oordelen en angst rondom boosheid. Soms lukt ontladen nog wel via andere emoties, zoals huilen maar je ontkent dan wel de primaire emotie van boosheid.

Boosheid is geen boosaardig monster, het is een liefdevolle beschermer

Boosheid hebben we nodig om onszelf te beschermen, blokkeer je boosheid dan blokkeer je dus ook de kracht in jou. We mogen onszelf onze boosheid weer toe-eigenen, voelen dat het in werkelijkheid een lieve beschermer is in plaats van een boosaardig monster.

In onze boosheid ligt ook onze passie! Passie voor het ontwikkelen van onze talenten, het behalen van doelen en dromen en passie voor het leven zelf. Iemand die depressief is onderdrukt vaak emoties, waaronder ook boosheid. Depressie zegt het al, er wordt iets onderdrukt de-pressie.

Boosheid is vaak een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Als iemand over je grenzen gaat is het heel normaal dat dit boosheid oproept. Iemand doet je onrecht aan en je reageert daar adequaat op, door te zeggen, ho wat je nu doet voelt niet oké. Dat is een normale en gezonde reactie. Maar niet iedereen leert als kind met emoties omgaan. Soms is alles afgeremd, niet alleen boosheid maar ook spontaniteit, creativiteit, verdriet etc. Je leert dan steeds meer leven zonder te voelen of in elk geval zonder te uiten. En zo raken mensen steeds verder verwijdert van zichzelf. En zo wordt het ook steeds lastiger om emoties vrij te laten stromen.

Wanneer iemand getraumatiseerd is wordt dit hele proces van boosheid en emoties onderdrukken en soms heftig exploderen enorm versterkt. Trauma’s zijn ervaringen die we niet hebben kunnen integreren. Er zijn bewegingen en herinneringen in ons systeem die gestokt zijn, die zich steeds opnieuw opdringen. Allerlei triggers zorgen ervoor dat we van binnen (en soms ook van buiten) enorm heftig reageren. Dan wordt er een oude wond aangeraakt en de pijn wil zich ontladen.

Juist bij trauma is altijd sprake van vermijding van de pijn, dat is het overlevingsmechanisme. En omdat de omgeving vaak ook zo heftig reageert wanneer het ventiel opengedraaid wordt is ontlading niet oké, niet veilig. Dan is de vicieuze cirkel weer rond.

Soms slaat boosheid zo heftig naar binnen dat het zelfhaat wordt. Iemand is van binnen dader en slachtoffer tegelijk en maakt zichzelf kapot met destructieve gedachten en acties. Je begrijpt dat het voor iedereen maar zeker voor deze laatste groep van groot belang is om boosheid weer te leren voelen en te leren uiten. Om angst voor emoties te overwinnen en ze opnieuw te leren kennen. Dit keer op een nieuwe manier te leren kijken naar boosheid en andere emoties.

Cognitieve vormen van  therapie raken de diepe lagen niet. Een lichaamsgerichte benadering ontbreekt en er wordt gepraat óver emoties in plaats van deze echt te voelen. Anderzijds vliegen alternatieve therapieën geregeld uit de bocht qua emoties. Vaak is het motto’: ‘hoe meer er gehuild of geschreeuwd wordt hoe beter het is’. Hier schuilt een groot gevaar van hertraumatisering. Er is hier vaak te weinig kennis over trauma om boosheid e.a. emoties gedoseerd te ontladen.

Hoe complexer de problematiek hoe belangrijker het is dat dat de therapeut know how heeft van trauma. Daarnaast is er nabijheid nodig. Niet iemand die op afstand blijft zitten maar iemand die dichterbij durft te komen en met het lichaam werkt.

Om het patroon van alsmaar inhouden te kunnen doorbreken moet je je veilig voelen en weten dat alles er mag zijn. Dat alles welkom is. Wat je nodig hebt is iemand die écht dichtbij durft te komen en die naast je staat. Die waar nodig je hand vastpakt en stevig blijft staan wat er ook gebeurt.

Het is heel waarschijnlijk dat iemand met complexe problematiek en geblokkeerde emoties, vroeg in zijn leven die steun en die veiligheid gemist heeft. En steun en veiligheid zijn heel belangrijk bij het opnieuw aangaan en ervaren van emoties.

Praten over emoties is een mooie eerste stap maar enkel blijven praten in plaats van echt voelen versterkt vaak alleen maar de vermijdingsmechanismes. Wanneer je graag in een veilige setting wil leren om je boosheid te omarmen en te uiten is de BAM! boosheidontmoetingsdag een uitgelezen kans! Hier gaan we op een lichaamsgerichte manier en trauma bewust aan de slag. Vanuit vermijdingspatronen is het heel logisch dat deze dag weerstand oproept maar we hopen dat je durft te luisteren naar je verlangen dat daar onder leeft.

Het is niet gemakkelijk om een plek te vinden waar je je boosheid op een veilige manier kunt uiten, waar mensen niet terugschrikken éne waar ook nog kennis en ervaring is met trauma, bevriezing etc. is. Want bij een sportschool is het vaak puur fysiek of werken op techniek. Met de BAM! dag dragen wij ons steentje bij aan het creëren van een veilige plek om je boosheid te omarmen en te uiten. Het is ongelooflijk mooi en ontroerend wat er op zo´n dag mag gebeuren. Wie weet helpt dit schrijven je om met andere ogen naar boosheid te kijken, tot besluit nog even een aantal positieve eigenschappen van boosheid op een rij!

5 goede eigenschappen van boosheid

  1. Boosheid is je liefdevolle beschermer: het is een gezonder reactie op een ongezonde situatie, boosheid helpt je om je grenzen te voelen en aan te geven.
  2. Boosheid helpt je om in je kracht te staan en om jezelf te gronden. Wanneer je boosheid durft te voelen en door je heen laat stromen of zelfs kunt uiten zal je merken hoe ontzettend aardend dit werkt. BAM! Je zit weer in je lichaam en je staat in je kracht!
  3. Boosheid is familie van passie: gezonde agressie helpt je om je doelen te behalen en écht ergens voor te gaan! Depressie is het tegenovergestelde, het woord zegt het al de-pressie, boosheid wordt onderdrukt en daarmee ook passie. De passie voor het leven verdwijnt.
  4. Boosheid kan vastgezette trauma en bevriezing weer in beweging brengen. De energie van boosheid kan je helpen om te ontdooien en te ontladen.
  5. Boosheid is een ingang naar andere onverwerkte emoties: onder boosheid zit vaak veel onverwerkt verdriet. Door je boosheid weer te voelen en te uiten kom je ook weer bij de emoties die daaronder liggen. Het opent de weg naar diepe heling en bevrijding!

Lieve groet, Samantha