Lichaamsgerichte traumatherapie

Lichaamsgerichte traumatherapie, een verdiepingstraject voor professionals
 
Dit traject Ďroeptí professionals die het aandurven om de diepte in te gaan met zichzelf en met hun cliŽnten. Mensen die doorgaan waar anderen stoppen en die diep van binnen weten dat het hun missie is om diepe wonden te helpen helen.
 
Wanneer je mensen aantrekt met complexe problematiek brengt dit momenten van stagnatie met zich mee. Lichaamsgerichte trauma therapie geeft je houvast op alle momenten waarop je behandeling lijkt te stagneren. Je leert op diepgaande wijze werken met trauma op zowel lichamelijk, emotioneel als energetisch niveau.
 
Met behulp van deze training ga je steeds beter zien wat er van binnen gebeurt bij cliŽnten die op slot schieten en leer je hoe je gesloten deuren weer kunt openen.
 
Afbeelding invoegen  
Niemand weet precies
Wat er daar binnen is gebeurd
De muren zijn te dik
En gesloten lijkt de deur
Toch is een lichtje aangelaten
Voor wie de moeite neemt en echt naar binnen kijkt
Lijkt het zachtjes terug te praten
En is 't net alsof een hand naar buiten reikt
Was mij
Omarm mij
Ontdooi mij
Krab het ijs van mín ramen
Laat de wereld weer zien wie ik was mij
Verlos mij
Ontdoe mij
Laat me de stilte weer horen
En de liefde weer voelen
Wie ziet mij
Wie hoort mij
Wie wast mij
 
Uit Ďwas mijí - Marco borsato
 
Als dit bovenstaande je raakt, zal deze training je diep raken want bovenstaand fragment raakt de kern van waar dit traject over gaat. Dit is wat we gaan doen, dieper naar binnen kijken om daar in de diepte te ontmoeten wat misschien nog nooit eerder is ontmoet.
 
LICHT op trauma 
Er zijn maar weinig mensen die werkelijk begrijpen wat er in iemand omgaat die getraumatiseerd is, hoe ze het beste kunnen helpen en wat ze vooral niet moeten doen. Traumaverwerking is niet makkelijk en écht goede gespecialiseerde begeleiding is maar moeilijk te vinden, zeker als het complexer wordt zoals bij chronisch of vroegkinderlijk trauma, hechtingsproblematiek etc.
 
Daar wil ik met deze training graag verandering in brengen. Ik wil LICHT op trauma zetten en zorgen voor begrip voor en van trauma. Ik wil mijn passie, kennis en ervaring delen en professionals verder opleiden zodat er goede gespecialiseerde hulp komt voor hen die het zo nodig hebben.
 
Maar weinig mensen kunnen de diepte bereiken
die iemand, die heel diep zit,
nodig heeft om bereikt te kunnen worden
 
Wie kan mij hier op deze plek in dit donker bereiken? Wie ziet en begrijpt mij ook zonder woorden? Wie is geduldig, zacht en toch doortastend genoeg? Wie wil mij omarmen ook als ik het zelf niet meer kan? Bij wie is alles van mij welkom?
 
Wil je niet zozeer het vak leren maar ben je wel op zoek naar zo iemand als hierboven beschreven? Ik begeleid regelmatig groepsbijeenkomsten voor persoonlijk proceswerk. 
 
Zomaar wat vragen die je zou kunnen lezen in de ogen van je cliŽnt als je goed kijkt. Het is een groot geschenk om dichterbij te mogen komen dan iemand ooit is geweest. Een geschenk dat je krijgt wanneer je de juiste benadering hebt. Therapie is telkens weer een bijzondere ont-moeting. De diepste ont-moetingen blijven je het meeste bij. Hoe gaaf is het dan om juist hier nog verder in te mogen groeien? Meer voldoening halen uit je werk en samen onder de de indruk zijn van weer zo'n diepe en helende ont-moeting. 
 
  Afbeelding invoegen
Hoe dieper de ontmoeting met jezelf is,
hoe dieper de ontmoeting met je cliŽnt kan zijn
Ben je klaar voor bijzondere ontmoetingen met jezelf en anderen? En voel je het verlangen en de passie om je te verdiepen in lichaamsgericht trauma werk? Dan ben je hier op de juiste plek!
 
Bereidheid, moed, toewijding en compassie
Goede therapeuten zijn niet degene die alles weten of dit pretenderen. Het zijn degenen die bereid zijn om te blijven leren. Zowel van hun cliŽnten als van het leven zelf. Een proces van verdieping en bewustzijn dat steeds weer verder gaat en dat vraagt om moed, toewijding en compassie voor jezelf. Des te verder jij op reis gaat met jezelf, des te verder je jouw cliŽnt kan meenemen op reis Ė hoe beter je hen van dienst kunt zijn. 
 
Veel klachten zijn trauma gerelateerd
Met kennis van trauma kan je heel veel meer voor al je cliŽnten betekenen. Steeds meer onderzoeken wijzen namelijk uit dat trauma ten grondslag ligt aan verslaving, depressie, eetstoornissen en tal van lichamelijke klachten. Er is ook aangetoond dat psychose vaak trauma gerelateerd is, evenals bijvoorbeeld borderline. En los van deze Ďetiketjesí en onderzoeken is dit ook mijn persoonlijke ervaring. Steeds weer kom ik tot de ontdekking dat heel veel klachten trauma gerelateerd zijn, verdieping in trauma is dus geen overbodige luxe maar komt eigenlijk in iedere sessie van pas. 
 
Lichaamsgericht trauma werk 
Veel cliŽnten zijn gefrustreerd en teleurgesteld in de reguliere zorg en zoeken hun heil in alternatieve behandelingen. Ze voelen zich in de alternatieve zorg vaak meer gezien en begrepen maar helaas ontbreekt het daar vaak aan goede know how van trauma.
In de reguliere zorg daarentegen is goede kennis van trauma maar wordt er vaak weer te weinig of zelfs helemaal niet lichaamsgericht gewerkt en dat terwijl juist het lichaam zů belangrijk is bij trauma verwerking.
 
Afbeelding invoegen  
Etiketjes en 'profesionele afstand' helpen mijns inziens ook niet echt mee. Dichterbij durven komen is waar ik heilig in geloof, zodat er zo min mogelijk tussen de therapeut en cliŽnt
instaat.
Wat belangrijk is, is ECHT verbinding maken. Werken met aanraking, het lichaam helpen reguleren en verwerken wat toen niet kon. Het systeem laten weten, deze keer ben je niet alleen, ik ben bij je en we doen dit samen.

Omdat er maar weinig therapeuten zijn die zowel, lichaam, geest als ziel behandelen moeten cliŽnten hun heling vaak overal en nergens vandaan halen. Een familieopstelling hier, een healing daar, psychotherapie hier, lichaamsgericht werk daar.
 
 
 
Dit wisselen van therapeut is bepaald niet helpend als je bedenkt dat veiligheid en vertrouwen zo belangrijk zijn bij traumaverwerking.
 
 
Dat moet toch anders kunnen? Hoe mooi zou het zijn, één therapeut die lichaamsgericht kan werken én over gedegen kennis van trauma beschikt. Iemand die niet terugdeinst voor heftigheid en die op verschillende niveaus diep mee kan kijken. 
 
 
Deze opleiding voorziet hier in. 
 
 

Dit traject biedt:
 • Op diepgaande wijze leren werken met trauma op zowel lichamelijk, emotioneel als energetisch niveau
 • CliŽnten met complexe problematiek beter kunnen begrijpen en helpen door uitgebreide 'know how' van trauma
 • Jezelf en je cliŽnt op een dieper level ont-moeten
 • Jezelf verder professionaliseren tot psycho trauma specialist
 • Steeds dieper achter maskers en over muurtjes heen kunnen kijken
 • Meer zelfverbinding, sensibilisering en centrering zodat je ten diepste weet wat nodig is bij de ander
 • Meer vertrouwen en bedding in jezelf vinden als mens en als therapeut
Inhoud van de opleiding 
 
Jij zelf als belangrijkste instrument
Jij als therapeut / facilitator bent het belangrijkste instrument, we zullen daarom diep ingaan op het fine-tunen van jezelf. We gaan je fijngevoeligheid verscherpen en tegelijkertijd je gronding verbeteren. IntuÔtie & kennis komen op één lijn en gaan elkaar versterken en aanvullen. Middels o.a. gronding, containment, aandachtssturing en zelfregulatie leer je hoe je zonder iets te Ďdoení je cliŽnt kunt helpen in verschillende fasen van (trauma)behandeling. Dit alles zal jou als persoon ook meer balanceren. Uiteraard heb je hier niet alleen bij traumawerk maar in elke sessie (en zelfs daar buiten) plezier van.
 
Verschillende soorten trauma
We gaan diep in op verschillende soorten trauma zoals ontwikkelingstrauma, shocktrauma en chronisch / complex trauma. Een dieper begrip van trauma geeft je de mogelijkheid om je cliŽnten nog beter te begrijpen, niet alleen met je hart maar ook met je hoofd. Het geeft je een kader dat niet beperkt maar juist mogelijkheden biedt om je sessies te verdiepen en te verrijken. Je leert verschillende soorten trauma herkennen en kunt hier de juiste behandeling op afstemmen. 
 
Behandelfasen van traumabehandeling en planning 
De verschillende fasen van trauma behandeling komen uitvoerig aan bod. Wanneer kies je welke route? Waaruit bestaat trauma behandeling en wat is jouw rol in de verschillende fasen? Wanneer is er voldoende basis gelegd voor trauma behandeling en hoe pak je dat dan aan?
Je leert het grotere plaatje zien en weet waar je bent en waar je naartoe wilt, de route is helder. Dit geeft welkome houvast in het toch wel grillige en onvoorspelbare landschap van trauma. 
   Afbeelding invoegen
Het lichaam en belichaming                                                                                         
Hoe complexer het trauma hoe belangrijker het is dat je gecentreerd blijft als therapeut. Bij trauma beweegt de energie altijd naar altijd buiten, cliŽnten zijn dus niet goed in verbinding met zichzelf. Jij kunt jouw lichaam als instrument inzetten om hen te helpen. Daarnaast is aanraking belangrijk maar soms kan dit ook te confronterend zijn. 
 
Door je te sensibiliseren voor waarnemingen in je lichaam leer je aanvoelen wat er bij je cliŽnt gebeurt en hoe je hier jouw lichaam bij kunt inzetten als hulpbron. We gaan in op bodyreading, wanneer is er sprake van fight, flight, of freeze. Wanneer zit iemand in een overleef of trauma deel etc. Het lichaam geeft voortdurend signalen, wijst ons de weg. het is een kunst om de taal van het lichaam te verstaan. Ik help je graag om deze taal beter te verstaan. 
 
Behandeltechnieken
We gaan dieper in op technieken die je kunt toepassen in verschillende fasen van de behandeling. Bijvoorbeeld stabilisatie technieken voor de eerste fase, creŽren van hulpbronnen voordat het traumawerk begint etc. Ook leer je verschillende tools en technieken die je in kunt zetten bij de daadwerkelijke trauma behandeling. Tips en tools bij dissociatie, terughalen uit trauma, opbergtechnieken, visualisatie technieken, aanraking, niet afgemaakte bewegingen vrijmaken, juiste vraagstelling, trauma release, affectregulatie etc.
 
Mogelijke valkuilen, complicaties en hoe hiermee om te gaan
Geen enkele behandeling gaat volgens het boekje en juist dan is het belangrijk dat je goed in verbinding blijft. Dat lukt beter wanneer je op de hoogte bent van wat er kan gebeuren en hoe je hier het beste mee komt kunt gaan. Een voorbeeld hiervan is de valkuil dat je te hard gaat werken, zeker bij complex trauma. En hoe voorkom je dat je resultaat gericht gaat werken, je verantwoordelijk voelt of teveel gaat dragen? En wat te doen als de cliŽnt niet lijkt te reageren op de behandeling? De meest voorkomende valkuilen en complicaties komen aan bod, daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken van deelnemers.
 
Afbeelding invoegen  
De kracht & spiritualiteit van trauma
Welke diepere bedoeling / bezieling draagt trauma in zich? Wat zijn de bewegingen van de ziel en welke rol speelt het familiesysteem? Trauma gaat ook over verloren zielsdelen en soms is er sprake van overgenomen trauma uit het familiesysteem. Hoewel we het familieopstellen en zielsrecollectie niet als techniek / methode behandelen krijg je wel dieper inzicht in oorzaak en gevolg. Zo kan een trauma bijvoorbeeld ook overgenomen zijn uit eerdere generaties of is er soms al sprake van trauma nog voordat iemand geboren is. Soms komen niet alle delen van de ziel mee naar de aarde. Ook de ziel komt aan bod in deze training. 

Tijdens de trainingsdagen wisselen theorie en ervaringsoefeningen elkaar af. De theorie is niet saai en taai maar interessant en toepasbaar in de praktijk.
 
Doelgroep en deelnamevoorwaarden: 
 • Je bent therapeut of andere professional en hebt ruime ervaring in het 1 op 1 werken met cliŽnten.
 • Je hebt een gedegen basis opleiding gevolgd en lichaamsgericht / energetisch werk is niet nieuw voor je
 • Je beschikt over voldoende zelfbewustzijn, inzicht en zelfverbinding
 • Je bent bereid tot diepere introspectie en innerlijk proceswerk
 • Je bent uiterst gemotiveerd en je voelt een groot verlangen om je te verdiepen in lichaamsgericht traumawerk
Voldoe je hier (nog) niet aan maar ben je wel op zoek naar een basis in energetisch lichaamswerk dan past de opleiding tot MEE therapeut  op dit moment beter bij je. Het biedt een prachtige basis en tevens opstap naar deze opleiding. 
 
Waar in de MEE opleiding prachtige basis methoden aangereikt worden biedt dit traject vooral specifieke vaardigheden voor traumaverwerking.
 
Door de verdieping en de ontwikkeling die je dit jaar doormaakt is de kans groot dat je gaat ontdekken dat je alles wat je eerder hebt geleerd nog beter in kunt zetten. Dit geldt voor alle eerdere opleidingen die je hebt gevolgd. We kunnen samen bekijken of en hoe je de door jouw eerder geleerde methoden kunt inzetten bij trauma verwerking.
 
Diplomering, erkenning, oefening
We hanteren geen verplichte oefensessies of huiswerk, noch is er een examen. Wel dien je te beschikken over de mogelijkheid om het geleerde gedurende de opleidingsduur in de praktijk te kunnen toepassen zodat we casussen kunnen bespreken en ik je verder kan helpen in je ontwikkeling.
 
In deze verdiepingstraining ga ik er vanuit dat je over een goede basis beschikt en dat je geen verplichte opdrachten (meer) nodig hebt om jezelf te motiveren. Motivatie komt vanzelf wanneer je werkelijk passie voelt voor dit vak. Door niet te werken met verplichtingen gaat er geen tijd verloren aan randzaken maar is er alle aandacht om bij de diepte van het proces te blijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je uit dit traject haalt en hoeft aan mij dus geen verantwoording af te leggen. Dit vraagt echter wel een bepaalde 'volwassenheid' en motivatie. 
 
De reis die we samen maken gaat diep en biedt veel ruimte voor je persoonlijke proces maar is desondanks geen vervanging voor trauma therapie. Soms kan deze training behoefte aan extra ondersteuning of therapie oproepen. 
 
Wij hebben er bewust voor gekozen om met onze opleidingen niet aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging, onze opleidingen zijn dus niet erkend. We willen zo onafhankelijk mogelijk opereren en niet ingeperkt worden door regeltjes en kaders van buitenaf.
 
Ben je minimaal 14 van de 16 dagen aanwezig geweest, dan ontvang je een certificaat. 
 
Over de begeleiding
Samantha werkt op een liefdevolle maar doortastende wijze. Ze heeft veel mensen op haar behandeltafel gehad, veelal met heftige problematiek. Daarnaast heeft ze inmiddels flink wat MEE therapeuten mogen opleiden. Onlangs startte de 22ste jaargroep onder haar leiding. 
 
Trauma heeft altijd mijn aandacht gehad, vanuit mijn persoonlijke ervaring met vroegkinderlijke traumatisering begrijp ik als geen ander wat trauma betekent. Zowel vanuit persoonlijk als vanuit therapeutisch perspectief weet ik hoe heftig, intens en ingrijpend het kan zijn. Er is zoveel voor nodig om je veilig te voelen en er is maar zo weinig nodig om je weer onveilig te voelen. Dat geldt voor alle gevoelige mensen maar in het bijzonder bij trauma.
 
Toen ik 15 was, wist ik dat ik later mensen zou gaan helpen, op mijn manier, vanuit hartsverbinding, mensen écht zien. Natuurlijk had ik toen nog niet de kennis en de ervaring die ik nu heb maar ik had wel al die enorme gedrevenheid in mijn hart.
  Afbeelding invoegen
Helaas heeft mijn zoektocht naar de juiste hulp meer dan 20 jaar geduurd. Toch heb ik in die zoektocht veel mogen leren en was het niet voor niks. Hier in deze opleiding komt alles samen 'If light is in your heart, you will find your way home' - Rumi
 
Mijn wens is dat anderen deze zoektocht bespaard blijft, dat er goede gespecialiseerde hulp te vinden is. 
Dit werk voelt als mijn missie, dit mag, nee dit MOET ik uitdragen. Dit heb ik te doen, LICHT zetten op trauma, dat is mijn weg. Deze missie heeft mij gekozen en niet andersom, dat voelt zo waar dat het me diep ontroerd. 
 
Ik heb me verdiept in en laat me inspireren door het werk van o.a.: Johannes B. Schmidt, Franz Ruppert, Hylke Bonnema, Bert Hellinger, Peter Levine, Ellert Nijenhuis, Onno v/d Hart, John Bradshaw, John Pierrakos, Alexander Lowen, Brene Brown e.a.
 
Mijn beeld van een goede therapeut

De beste therapeuten zijn vooral ook gewoon mensÖ.
Ze zijn niet persé 'heel' maar hebben wel zowel het licht als de pijn in zichzelf ont-dekt.
Ze staan niet boven maar naast hun cliŽnt, ze durven te raken en geraakt te worden.
Ze kunnen diep naar binnen kijken en de ander écht zien, ze kijken voorbij maskers en woorden.
Ze deinzen niet terug voor heftigheid en heten alles wat er is welkom.
Met liefde en met daadkracht, met zachtheid en doortastendheid.
Niets blijft verborgen als zij diep in de ogen van hun cliŽnt kijken en toch scheppen ze veiligheid en zeggen ze zelfs zonder woorden, ik zie jou en jij mag er helemaal zijn.
 
Afbeelding invoegen  
Ze weten hoe het is om zich onveilig en kwetsbaar te voelen, ze durven zich met deze gevoelens te verbinden en kijken naar hun cliŽnt vanuit deze kwetsbaarheid in zichzelf. Ze kennen de weg in het donker maar al te goed maar blijven ook het licht zien. Ze durven in stilte te zijn, ze durven los te laten en de essentie te volgen. 
 
Ze werken lichaamsgericht omdat ze weten dat het lichaam alle antwoorden in zich draagt. Ze helpen hun cliŽnten om weer in verbinding te komen met alles wat ze al zo lang uit de weg gaan. Ze vinden niet zo snel iets gek, zijn ook niet persé vrij van oordelen want ze zijn ten slotte mens, maar ze laten zich er ook niet door leiden. Ze durven fouten te maken en zijn bereid om dit te (h)erkennen, bereid om van elke situatie en elke cliŽnt te leren. 


Ze weten dat het uiteindelijk niet gaat om de Ďtoolsí maar om de ont-moeting van hart tot hart.
Ze begeleiden intens diepe en transformerende sessies of eigenlijk reizen, die zowel hun als hun cliŽnten enorm vervullen en ontroeren. Ze zijn vaak door het leven getekend maar hun pijn hebben zij omgebogen naar kracht en zetten ze nu in om anderen te helpen. Ze zijn op een diepe reis geweest met zichzelf en ze blijven op reis want ze beseffen zich dat ze een cliŽnt maar zover op reis mee kunnen nemen als zij zelf zijn geweest.
 
En nu sta je hier, ontroerd en verwonderd door wat je voor anderen mag betekenen.
En nu sta ik hier, ontroerd en verwonderd door wat ik voor jou mag betekenen.
 
Praktische informatie 
 
Dit traject bestaat uit 16 trainingsdagen die steeds in blokken van twee dagen worden aangeboden. 
Alle trainingsdagen starten om 10.00 uur. De eerste dag van het blok eindigt tussen 17.00 en 18.00 uur. 
De tweede dag van het blok eindigt steeds uiterlijk om 17.00 uur. 
 
Koffie, thee, fruit, koekjes en lunch zijn op alle trainingsdagen inbegrepen. 

We werken met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht.  
 
Data start najaar 2018: (vol) 
 
We plannen binnenkort een nieuwe groep in. Wil je dat we je als eerste op de hoogte brengen?
Stuur dan even een mailtje naar info@centrumpuur.nl 
 
Blok 1: vrijdag 28 & zaterdag 29 september 
Blok 2: vrijdag 16 & zaterdag 17 november 
Blok 3: vrijdag 21 & zaterdag 22 december 
Blok 4: vrijdag 8 & zaterdag 9 februari 
Blok 5: vrijdag 15 & zaterdag 16 maart 
Blok 6: vrijdag 19 & zaterdag 20 april 
Blok 7: vrijdag 24 & zaterdag 25 mei 
Blok 8: vrijdag 28 & zaterdag 29 juni 
 
Je investering
 
De kosten voor de opleiding bedragen € 2.497,- (excl. 21% btw) 
 
Vroegboekkorting: Bij betaling ineens vůůr 15 juli geldt er een korting van € 250,- 
Je investering is dan dus € 2.247,- (excl. btw) 
 
Overnachtingsmogelijkheid: Het is mogelijk om bij ons te overnachten tijdens de training. Informeer hier gerust naar tijdens een vrijblijvend intake gesprek. 
 
Aanmelding 
Heb je interesse of zijn er nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@centrumpuur.nl 

Wil je daarbij vermelden welke vooropleiding je hebt gedaan en welke ervaring je hebt?
Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons opties voor een telefonische intake / kennismaking. 
Je meld je dus pas aan wanneer al je vragen zijn beantwoord en we er beiden zeker van zijn dat je hier op je plek bent. 
 
Afbeelding invoegen  
Ont-moeten wij elkaar voor deze mooie verdiepingsreis? 
 
Ik hoop je snel te spreken! 
Afbeelding invoegen